Forum Kuralları
×
Forum Kuralları
Forum kurallarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Tehdit, küfür, hakaret, eleştiri sınırını aşan aşağılayıcı dil kullanılamaz.
Bu kural ve içerdiği detaylar sadece forum üyelerini bazı hukuksal problemlerden koruma amacıyla değil, ayrıca forumdaki eleştiri seviyesini dengelemek için konulmuştur. Sansürlenmiş, gizlenmeye çalışılmış küfür ya da hakaretler; (Küfür Yasak)/(Hakaret Yasak)/(...) uyarıları ile işaretlenmiş metinler, genel ahlak kurallarına aykırı ifadeler temsil edilen değerler göz önünde bulundurularak bu kapsama alınmıştır. Paylaşılan görsel ve bağlantıların da forum alanında yayımlanmadan önce benzer bir süzgeçten geçirilmesi gerekmektedir. Üyeler öncelikle Beşiktaş camiasına ve birbirlerine; üçüncü şahıslara, kurumlara mümkün olduğunca saygılı bir tutum sergilemelidir. Mevzubahis kurallara gösterilen direnç, foruma ve forum üyelerine saygısızlık addedilir. Bu bağlamda Beşiktaş'ta görevli olan insanlara karşı yapılacak muhalefetin onlara hitap ederken kullanılacak küçümseme barındıran ifadelerle, lakaplarla basitleştirilmemesi talebi, oluşturulmak istenen asgari bilincin tezahürüdür.

Üyeler forum alanındaki paylaşımlara yönelik olumlu ya da olumsuz eleştiri getirebilir. Hiçbir üye diğerinin sahip olduğu bu hakkı sorgulayamaz. Eleştiriden kasıt, forum kuralları çerçevesinde, sunulan düşüncelere mukabil argüman üretmektir. Tartışmalardaki maksadın haklı çıkmak ya da ikna etmek değil, fikir teaitisi olduğu unutulmamalıdır. Asla aşağılamaya, hakarete yeltenilmemeli; muhatap alınan kişiyi veya kişileri kısıtlama, yaftalama çabasına girilmemelidir. Arzu edildiği takdirde rahatsızlık duyulan hesapların engellenme imkânı mevcuttur, yalnız bu tercihin forum alanında açıklanması söz konusu olamaz.


Beşiktaş ile ilgili haberler üzerinden spekülasyon, dezenformasyon yapılamaz; doğruluğu kesin olmayan bilgiler gerçekmiş gibi paylaşılamaz.
Forum alanında kaynak belirtildiği sürece basında ya da sosyal medyada geçen haberler paylaşılabilir. Usulüne uygun yapılan aktarımlarda yanlış anlaşılmalar sebebiyle meydana gelen hatalı yorumlar herhangi bir yaptırıma uğramaz, ancak kaynaksız olarak verilen ve gerçek olmadığı ortaya çıkan değerlendirmeler dezenformasyon olarak nitelendirilir. Forum üyelerinin paylaşılan haberlere karşı sorgulayıcı olması, eleştiri getirirken kaynağın güvenilirliğini de hesaba katması tartışmaların sağlıklı olmasına katkı sağlar. Beşiktaş ile ilgili dedikodu mahiyetindeki haberlerin mesnetsiz suçlamalar barındırması durumunda iddia sahibi üye, kanıt sunulamayacak bilgilerin forum alanında paylaşılması neticesinde oluşan mesuliteyi üstlenir. Sebebi ne olursa olsun, doğruluğu kanıtlanmayan paylaşımlar ile kişi, kurum ya da kuruluşlara suç isnat edilmesine müsaade edilmez.

Bir üyenin sürekli ya da belli belirsiz periyotlarla aynı konu hakkında mesajlar gönderdiği fark edilirse yazdıklarının Beşiktaş aleyhine propaganda barındırıp barındırmadığı kontrol edilir. Beşiktaş Arena'nın, düşünceleri bu şekilde empoze etmek için araç olarak kullanılmasına; içerikten yoksun, sloganvari mesajlara izin verilmez. Forumda, dayanağı ne olursa olsun istifa daveti içeren bir ileti barındırılmaz. Üyeler kurallar çerçevesinde Beşiktaş'ta görev yapan kişilerle ilgili her türlü eleştiride bulunma hakkına sahiptir; ancak düşünceler belirtilirken bu tip kolay sloganlaşabilen, propaganda potansiyeli taşıyan ifadelerden uzak durulması beklenir.


Siyasi veya din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yaratacak söylem ve yorumlarda bulunulamaz, başlık açılamaz.
Beşiktaş Arena herhangi görüş, inanç, kültür veya biyolojik özelliğin yüceltilebileceği ya da aşağılanabileceği bir platform değildir. Forum, kendisini Beşiktaşlı olarak tanımlayan, düşüncelerinin Beşiktaş'a katkı sağlayacağına inanan herkese açıktır. Farklı perspektiflerin toplanarak -gerektiği takdirde- Beşiktaş yararına çatışmasına hizmet etmek forumun kuruluş amaçlarından biridir; ancak bu çatışmaların argümanları asla siyaset, din, dil, ırk, cinsiyet ya da cinsel yönelimlere yapılacak saldırılarla çeşitlendirilemez. Platformun hedefi mutluluğu da, mutsuzluğu da birlik ve bütünlük içinde yaşamaktır. Bütünlüğümüze gölge düşürecek, Beşiktaşlılık bağını zedeleyecek yaklaşımlar hoş karşılanmaz. Siyasal tartışmalardan uzak durulmalı, siyasi figürlerden bahsedilmesinin zorunlu olduğu durumlarda lakap ve isimlendirmelerden kaçınılmalı, kişiler mevkisi ya da adı ve soyadı ile belirtilmelidir, bu kaideye uyduğu takdirde kısaltmalar kullanılabilir.


Konular, konu başlıkları dışındaki yerlere yazılamaz; mesajların standart font ve punto ile yazılması zorunludur.
Forum alanındaki sınıflandırma konu başlıklarıyla sağlanmaktadır. Üyelerin yapacakları yorumları doğru başlıklara göndermesi içeriğin zenginleşmesine olanak verir. Bir meselenin farklı bölümlere taşması neticesinde oluşan kargaşa, ortak bilinç oluşturulmasını engelleyeceği gibi derinleştirilmesi gereken düşüncelerin de ayırt edilmesini zorlaştıracağından bu kaideye mümkün olduğunca riayet edilmelidir. Genel anlamda Beşiktaş ile ilgili başlıklarda farklı takım ya da takım oyuncuları yorumlanmaz. Hatalı bölümlere gönderilen mesajların akıbeti ve bu sebebe bağlı olarak ceza prosedürünü uygulama kararı yönetici inisiyatifindedir, benzer ihlallere yönelik yapılan raporlamalar değerlendirmeye alınmaz. Transfer dönemleri dışında yapılan eleştirilerde mevcut oyuncular hakkında eleştiriler ancak performans üzerine olmalı, sözleşmesi bulunan oyuncuların takımla ilişkisinin kesilmesine ya da farklı kulüp oyuncularıyla anlaşılmasına dair farazi yorumlardan uzak durulmalıdır. Bu kısımda yer alan kurallarla Beşiktaş dışındaki takımlar, oyuncular hakkında ya da genel ahlak yapısına uymayan ifadelerle başlık açılmasının da önüne geçilmiştir. Konu sürekliliğinin yanı sıra görünümde de düzenin sağlanabilmesi için mesajlarda büyük harf kullanımına dikkat edilmeli, forumun standart fontu ve puntosu değiştirilmemelidir. Aynı içeriğin defalarca paylaşılmasına ya da tek seferde iletilebilecek bir mesajın parçalara ayrılarak seri biçimde gönderilmesine de müsaade edilmez.

Üyeler, ihlal içeren paylaşımlara rastladıklarında bunları "Moderatöre rapor et" sekmesi aracılığıyla yöneticilere ileterek forumun arzu edilen seviyeyi muhafaza etmesine katkıda bulunabilir. Raporlamada ihlal nedeni dışındaki değerlendirmeler, talepler, sorular konu dışı sayılır. Moderatöre rapor et, sekmesinin amacı dışında kullanılması rapor gönderme hakkınızın süreli ya da süresiz olarak kısıtlanmasına neden olabilir. Rapor edilen, edilmesi gereken bir mesajın ya da kullanıcının, uygulanan veya uygulanması gerektiği düşünülen bir yaptırımın forum alanında ifşasına izin verilmez; forum alanında yapılan bu tür istek ve şikâyetler de konu dışı addedilir. Paylaşılması üzerinden 72 saat geçmesine rağmen raporlanmamış ihlallere ceza prosedürü uygulanmaz.

Profil, imza ve avatar bölümleri de forum kurallarına tabidir, bu alanlarda yapılan ihlallere uygulanacak yaptırımlar üst ceza limiti ile gerçekleştirilir ya da standart uygulamaların sınırlarını aşabilir. Her üyenin profilinde yaşını paylaşması zorunludur. İmza ve avatar bölümlerinde hareketli görsellerin kullanılması yarattığı görüntü kirliliği nedeniyle yasaklanmıştır; aynı nedenle bu bölümlerde font, punto, büyük harf kullanımı için belirlenen kaidelere mümkün olduğunca riayet edilmesi gerekmektedir.


Karaborsacılık yapılamaz, telif hakları ihlal edilemez.
Beşiktaş Arena forumunda sadece karşılıksız olarak bilet devri yapılabilir, talepler de sadece bu yönde olmalıdır. Telif hakkını ihlal edecek bağlantıların paylaşılması, lisanslı olmayan Beşiktaş ürünlerinin ya da herhangi bir ürünün reklamının yapılması veya satışı için forumun aracı olarak kullanılması kural dışıdır, lisanslı ürün satışları için ise ancak resmî hesapların bağlantıları paylaşılabilir.

Forum alanı ile sınırlandırılmamış tüm kurallar özel mesaj ile yapılan paylaşımlarda da geçerlidir.


Üyeler gerekli görüldüğü durumlarda önlem amacıyla denetime uğrayabilir. Denetim sırasında mesajlarınız bir süre boyunca onaya tabi tutulur ya da engellenir.

Denetim, ihlallerin cezasını belirleme aşamasında, forum alanındaki karışıklığı ya da karışıklığa neden olabilecek bir durumu önlemek için kullanılabilir. Bağlamından kopmuş, kişiselleşen tartışmalar denetim vasıtasıyla kontrol altına alınır. Denetimdeki hesap 24 saati geçmemek kaydı ile kısıtlanır ya da engellenir, eğer üyenin paylaşımları bir ceza gerektiriyorsa prosedür 24 saat dolmadan uygulanır.Üyeler forum yönetimi ya da işleyişiyle ilgili taleplerini, itirazlarını, sorularını kişisel ileti ile @Beşiktaş Arena hesabına ya da Forum ile İlgili Öneri ve Şikâyetler başlığı vasıtasıyla yöneticilere bildirmelidir. İlgisiz başlıklarda forum alanına taşınan istek ve şikâyetler konu dışı olarak işlem görür.

Tüm üyelerin forumdaki işleyişle ilgili fikirlerini belirtme hakkı vardır, ancak bu hak prosedüre uygun olarak kullanılmalıdır. Üyeler, forumun genel işleyişini ilgilendiren ya da ilgilendirmeyen her konulardaki talep, itiraz ya da sorularını; kurallarla ilgili fikirlerini, yönetici uygulamalarındaki aksaklıkları özel mesaj yoluyla @Beşiktaş Arena hesabına iletebilir ya da Forum ile İlgili Öneri ve Şikâyetler başlığı altında paylaşabilir. Bu kapsamda üye, kendisiyle alakalı olsun olmasın her türlü işlemle alakalı itirazını aktarabilir. Forum alanında rastgele başlıklara gönderilen benzer istek ve şikâyetler ya da "Moderatöre rapor et" sekmesi vasıtasıyla iletilmesi gerekirken bu şekilde gerçekleştirilen raporlamalar değerlendirmeye alınmaz ve konu dışı olarak işlem görür.Mesaj Silme/Değiştirme/Taşıma: Gerekli görülen durumlarda ihlal içeren mesajlar silenebilir, değiştirilebilir ya da üyeden değiştirmesi istenebilir; hatalı başlıklarda yapılan paylaşımlar taşınabilir. Silme, değiştirme ya da taşıma işlemleri ihlal içeren paylaşımları alıntılayan her mesaja uygulanır. Mesaj silme, taşıma işlemi ardından üyeler bir bildirim ile haberdar edilir; üyeye açık veya daha önce tekrarladığı bir ihlalden dolayı yaptırım uygulanmışsa rapor kaydı ya da ceza işlemine başvurulana kadar bildirim gönderilmeyebilir. Silinen, değiştirilen, taşınan mesajının ardından bildirim almayan üyelerin @Beşiktaş Arena ile iletişime geçerek konu hakkında bilgi talep etme hakkı vardır, forum alanında paylaşılan benzer talepler konu dışı addedilir. Mesaj değiştirilmesi isteğinde genellikle bildirim gönderilmez. Herhangi bir cezası olmamasına rağmen mesajlarında "Bu mesaj bir moderatörden onay beklemektedir" ibaresine rastlayan üyelerin gönderileri ya da (Küfür Yasak)/(Hakaret Yasak)/(...) uyarıları ile işaretlenmiş metinler mevcut ihlal düzeltilmediği takdirde silinebilir ya da ihlali gerçekleştiren üye için ceza prosedürü uygulanabilir.

Yukarıdakiler haricinde uygulanan üç çeşit yaptırım mevcuttur:

Rapor kaydı
Kısıtlama
Engellenme


Rapor Kaydı: Üyelerin -daha önce ceza almadıkları bir kuralı ihlal etmeleri durumunda- ihlalleri, profillerine uygun uyarı sebebi girilerek kayıt altına alınır, bu işlem son ikaz mahiyetinde uygulanır. Rapor kaydı bulunan üyenin aynı ihlali tekrarlaması ceza prosedürünün devreye girmesiyle sonuçlanır. Üzerinden 6 ay geçen rapor kayıtları, eğer ihlal bu süre zarfında yinelenmemişse geçerliliğini kaybeder. Profil/İmza/Avatar bölümlerinde gerçekleşen ihlaller nedeniyle tutulan rapor kayıtları için bu kaide geçerli değildir.

Kısıtlama: Üyeler ihlal ettikleri kurala bağlı olarak 1 ila 7 gün süresince mesaj onayına tabi tutulur. Kısıtlama boyunca gönderilen iletilerin forum kurallarına uygunluğu denetlenir, ihlal barındıran iletiler yaptırıma neden olabilir. Kısıtlamadaki üyelerin paylaşımları askıda bekletilebilir ya da sebep gösterilmeksizin silinebilir. Forum kurallarına uyum sağlayamayan üyelerin kısıtlama süresi ceza bağlamından çıkartılarak uzatılabilir.

Engelleme: Tehdit, küfür, hakaret, aşağılama; mesnetsiz ithamlar, propaganda, siyasi tartışmalar; profil, imza, avatar bölümlerindeki ihlaller, korsan ürün satışı gibi bazı faaliyetler üyenin forumla ilişkisinin 3 günden az olmamak kaydıyla engellenmesi ile sonuçlanır. Engelleme süresinin üst sınırı standart cezalarda 8 gün olarak belirlenmiştir. 10 haftalık periyotta alınan üç veya daha fazla engelleme cezası, kapsamlı uzaklaştırmalar ya da ihraç ile sonuçlandırılabilir; engelleme boyunca üyenin forumla iletişiminin kesilmesinin yanında kişisel mesaj gönderme hakkı da elinden alınır.

Aynı ihlallerin iletilen uyarılara, uygulanan işlemlere veya verilen cezalara rağmen tekrarından vazgeçilmemesi üyeleri, süre sınırlamasına bağlı olmaksızın yaptırımlara maruz bırakabilir. Verilen cezalar, ihlali gerçekleştiren üye dışında kimseye açıklanmaz. Üyelerin birden fazla hesabı olduğu tespit edildiği takdirde herhangi bir ceza prosedürü uygulanmadan tüm hesapların forum ile ilişkisi kesilir.

Cezalara yönelik kurallara uygun şekilde yapılan itirazlar hiçbir zaman ceza artırımı ile sonuçlanmaz. Cezası ihraç olarak belirlenmiş ihlallerin gerçekleştirilmesi durumunda herhangi bir değerlerlendirme yapılmadan önce üyelere cevap hakkı tanınır.


Ceza puanları

40/50/65/70/80/100 olmak üzere 6 standart puan belirlenmiştir. Çoklu ihlallerde bu puanlama üyenin lehine değiştirilebilir. Rapor kaydı tutulan üyenin profiline ayrıca ceza puanı eklenmez. Uygulanan cezalar her gün 5 puan azalır. 70'ten 100'e kadar olan ceza puanları engelleme, 40-65 puan aralığı kısıtlama anlamı taşır. 10 ila 35 puan izleme olarak adlandırılır, bu süreçte üyelikle kazanılan haklardaki sınırlama kalkar; ancak izlemedeki bir üyenin yapacağı ihlal mevcut puanları nedeniyle daha uzun süre ceza almasına neden olur. Kısıtlamaya alınan bir üye cezası sona erdiğinde 6 günlük izleme sürecinden, engelleme cezası alan bir üye 7 gün kısıtlama ve 6 gün izleme sürecinden geçer.

Kademeli ceza puanı uygulanan ihlallerde ceza sürelerinin sona ermesi ardından geçen her altı aylık periyot ihlal tekrarlanmadığı takdirde ceza başlangıç seviyesinin bir derece düşürülmesini sağlar.

Ceza bitiminin ardından geçen altı ay içinde tekrarlanması ihraca sebebiyet verecek ihlallerin engellenmesi amacıyla üyeler, söz konusu periyodu kısıtlama altında geçirir. Uygulamanın avantajı benzer ihlallerin gerçekleşmesi durumda ceza yerine diyalog ile çözüm sağlanabilmesidir. Üyelerin, denetim iptal edildiği takdirde ihlalin bahsedilen süreçte yinelenmesinin herhangi bir kontrol imkânı bulunmayacağı için doğrudan ihraç ile sonuçlandırılacağının ayrımında olup kısıtlamanın kalkmasını talep etmeleri durumunda konu Forum Kurulu tarafından değerlendirilir, karara göre kısıtlama süresi azaltılabilir ya da sona erdirilebilir.

Herhangi bir nedenle uzun süreli kısıtlama uygulanan üyelerin ceza puanları 40 olarak kabul edilir. Ceza prosedürü işletilmesi gerektiğinde yeni ihlale ait ceza, mevcut puana eklenir.