Forum Kuralları
Forum Kuralları
Forum kurallarının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Tehdit, küfür, hakaret, eleştiri sınırını aşan aşağılayıcı dil kullanılamaz.
Söz konusu kural ve içerdiği detaylar sadece forum üyelerini bazı hukuksal problemlerden koruma amacıyla değil, ayrıca forumdaki eleştiri seviyesini dengelemek için konulmuştur. Sansürlenmiş, gizlenmeye çalışılmış küfür ya da hakaretler; "Küfür Yasak", "Hakaret Yasak" uyarıları içeren metinler, genel ahlak kurallarına aykırı paylaşımlar da temsil edilen değerler göz önünde bulundurularak bu kapsama alınmıştır. Üyeler öncelikle Beşiktaş camiasına ve birbirlerine; üçüncü şahıslara, kurumlara mümkün olduğunca saygılı bir tutum sergilemelidir. Mevzubahis kurallara gösterilen direnç, foruma ve forum üyelerine saygısızlık addedilir. Bu bağlamda Beşiktaş'ta görevli olan insanlara karşı yapılacak muhalefetin onlara hitap ederken kullanılacak küçümseme barındıran ifadelerle, lakaplarla basitleştirilmemesi talebi, oluşturulmak istenen asgari bilincin tezahürüdür.

Üyeler forum alanındaki paylaşımlara yönelik olumlu ya da olumsuz eleştiri getirebilirler. Hiçbir üye diğerinin sahip olduğu bu hakkı sorgulayamaz. Eleştiriden kasıt, forum kuralları çerçevesinde, sunulan düşüncelere mukabil argüman üretmektir. Tartışmalardaki maksadın haklı çıkmak ya da ikna etmek değil, fikir teaitisi olduğu unutulmamalıdır. Asla aşağılamaya, hakarete yeltenilmemeli; muhatap alınan kişiyi veya kişileri kısıtlama, yaftalama çabasına girilmemelidir. Arzu edildiği takdirde rahatsızlık duyulan hesapların engellenme imkânı mevcuttur.


Beşiktaş ile ilgili haberler üzerinden spekülasyon, dezenformasyon yapılamaz, doğruluğu kesin olmayan bilgiler gerçekmiş gibi paylaşılamaz.
Forum alanında kaynak belirtildiği sürece basında ya da sosyal medyada geçen haberler paylaşılabilir. Usulüne uygun yapılan aktarımlarda yanlış anlaşılmalar sebebiyle meydana gelen hatalı yorumlar herhangi bir yaptırıma uğramaz, ancak kaynaksız olarak verilen ve gerçek olmadığı ortaya çıkan değerlendirmeler dezenformasyon olarak nitelendirilir. Forum üyelerinin paylaşılan haberlere karşı sorgulayıcı olması, eleştiri getirirken kaynağın güvenilirliğini de hesaba katması tartışmaların sağlıklı olmasına katkı sağlar. Beşiktaş ile ilgili dedikodu mahiyetindeki haberlerin mesnetsiz suçlamalar barındırması durumunda iddia sahibi üye, kanıt sunulamayacak bilgilerin forum alanında paylaşılması neticesinde oluşan mesuliteyi üstlenir.

Bir üyenin gündemden farklı olarak -sürekli ya da belli belirsiz periyotlarla- aynı konu hakkında mesajlar gönderdiği fark edilirse yazdıklarının Beşiktaş aleyhine propaganda barındırıp barındırmadığı kontrol edilir. Forumun, düşünceleri bu şekilde empoze etmek için araç olarak kullanılmasına; içerikten yoksun, sloganvari mesajlara izin verilmez.


Siyasi veya din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yaratacak söylem ve yorumlarda bulunulamaz, başlık açılamaz.
Beşiktaş Arena herhangi görüş, inanış, kültür veya biyolojik özelliğin yüceltilebileceği ya da aşağılanabileceği bir platform değildir. Forum, kendisini Beşiktaşlı olarak tanımlayan, düşüncelerinin Beşiktaş'a katkı sağlayacağına inanan herkese açıktır. Farklı perspektiflerin toplanarak -gerektiği takdirde- Beşiktaş yararına çatışmasına hizmet etmek forumun kuruluş amaçlarından biridir. Ancak bu çatışmaların argümanları asla siyaset, din, dil, ırk, cinsiyet ya da cinsel yönelimlere yapılacak saldırılarla çeşitlendirilemez. Platformun hedefi mutluluğu da, mutsuzluğu da birlik ve bütünlük içinde yaşamaktır. Bütünlüğümüze gölge düşürecek, Beşiktaşlılık bağını zedeleyecek yaklaşımlar hoş karşılanmaz.


Konular, konu başlıkları dışındaki yerlere yazılamaz; mesajların standart font ve punto ile yazılması zorunludur.
Forum alanındaki kategorizasyon konu başlıklarıyla sağlanmaktadır. Üyelerin yapacakları yorumları doğru başlıklara göndermesi içeriğin zenginleşmesine olanak verir, bir meselenin farklı bölümlere taşması neticesinde oluşan kargaşa ortak bilinç oluşturulmasını engelleyeceği gibi derinleştirilmesi gereken düşüncelerin de fark edilmesini zorlaştırır. Beşiktaş ile ilgili başlıklarda farklı takımlar ya da takım oyuncuları yorumlanmaz. Transfer dönemleri dışında yapılan eleştirilerde mevcut oyuncular hakkında değerlendirmeler ancak performans üzerine olmalı, sözleşmesi bulunan oyuncuların takımla ilişkisinin kesilmesine ya da farklı kulüp oyuncularıyla anlaşılmasına dair farazi yorumlardan uzak durulmalıdır. Bu bölümde yer alan kurallarla Beşiktaş dışındaki takımlar, oyuncular hakkında ya da genel ahlak yapısına uymayan ifadelerle başlık açılmasının da önüne geçilmiştir. Konu sürekliliğinin yanı sıra görünümde de düzenin sağlanabilmesi için mesajlarda büyük harf kullanımına dikkat edilmeli, forumun standart fontu ve puntosu değiştirilmemelidir.

Üyeler ihlale rastladıklarında bunları prosedüre uygun biçimde rapor ederek forum alanının arzu edilen seviyeyi muhafaza etmesine katkıda bulunabilir; ancak şikâyetler konu başlıkları altında yapılamaz. Böyle durumlarda şikâyet sahibinin mesajı içeriğine bakılmadan silinir ve konu dışı olarak raporlanır. Forum alanında paylaşılması üzerinden üç gün geçmesine rağmen raporlanmamış ihlallere ceza prosedürü uygulanmaz.

Profil, imza ve avatar bölümleri de forum kurallarına tabidir, bu alanlarda yapılan ihlallere uygulanacak yaptırımlar üst ceza limiti ile gerçekleştirilir ya da standart uygulamaların sınırlarını aşabilir. Her üyenin profilinde yaşını paylaşması zorunludur. İmza ve avatar bölümlerinde hareketli imajların kullanılması yarattığı görüntü kirliliği nedeniyle yasaklanmıştır.


Karaborsacılık yapılamaz, telif hakları ihlal edilemez.
Beşiktaş Arena forumunda sadece karşılıksız olarak bilet devri yapılabilir, talepler de sadece bu yönde olmalıdır. Telif hakkını ihlal edecek bağlantıların paylaşılması, lisanslı olmayan Beşiktaş ürünlerinin ya da herhangi bir ürünün reklamının yapılması veya satışı için forumun aracı olarak kullanılması kural dışıdır, lisanslı ürün satışları için ise ancak resmî hesapların bağlantıları paylaşılabilir.Üyeler gerekli görüldüğü durumlarda önlem amacıyla denetime uğrayabilir. Denetim sırasında mesajlarınız bir süre boyunca onaya tabi tutulur ya da engellenir.

Denetim, ihlallerin cezasını belirleme aşamasında ya da forum alanındaki karışıklığı gidermek için kullanılabilir. Bağlamından kopmuş, kişiselleşen tartışmalar denetim vasıtasıyla kontrol altına alınır. Denetimdeki hesap 24 saati geçmemek kaydı ile kısıtlanır ya da engellenir, eğer üyenin paylaşımları bir ceza gerektiriyorsa prosedür 24 saat dolmadan uygulanır.Üyeler forum yönetimi ya da işleyişiyle ilgili taleplerini, itirazlarını, sorularını kişisel ileti ile @Beşiktaş Arena hesabına bildirmelidir. İlgisiz başlıklarda forum alanına taşınan istek ve şikâyetler konu dışı olarak işlem görür. Beşiktaş Arena hesabına gönderilen iletileriniz yöneticiler tarafından değerlendirilip size dönüş yapılacaktır.

Tüm üyelerin forumdaki işleyişle ilgili fikirlerini belirtme hakkı vardır, ancak bu hak prosedüre uygun olarak kullanılmalıdır. Forumla alakalı geneli ilgilendiren istekler arzu edildiği takdirde Forum ile İlgili Öneri ve Şikâyetler başlığı altında ya da daha hızlı bir değerlendirme talep ediliyorsa @Beşiktaş Arena hesabına gönderilecek özel mesaj ile yöneticilerle paylaşılabilir.

Üyeler, forumun genel işleyişini ilgilendirmeyen konulardaki talep, itiraz ya da sorularını; kurallarla ilgili fikirlerini ya da yönetici uygulamalarındaki aksaklıkları özel mesaj yoluyla @Beşiktaş Arena hesabına iletmelidir. Bu kapsamda üye, kendisiyle alakalı olsun olmasın her türlü işlemle alakalı itirazını aktarabilir. Forum alanında rastgele başlıklara gönderilen benzer talepler değerlendirmeye alınmaz ve konu dışı olarak işlem görür. Cezalara yönelik kurallara uygun şekilde yapılan itirazlar hiçbir zaman ceza artırımı ile sonuçlanmaz.Mesaj silme dışında uygulanan üç çeşit yaptırım mevcuttur:

Rapor kaydı
Kısıtlama
Engellenme


Rapor Kaydı: Üyelerin ihlalleri profillerine uygun uyarı sebebi girilerek kayıt altına alınır, bu işlem son ikaz mahiyetinde uygulanır. Rapor kaydı tutulmuş üyenin aynı ihlali tekrarlaması durumunda ceza prosedürü devreye girer. Üzerinden 6 ay geçen rapor kayıtları, eğer ihlal bu süre zarfında yinelenmemişse geçerliliğini kaybeder.

Kısıtlama: Üyeler ihlal ettikleri kurala bağlı olarak 1 ila 7 gün süresince mesaj onayına tabi tutulurlar. Kısıtlama boyunca gönderilen iletilerin forum kurallarına uygunluğu denetlenir. Kısıtlamadaki üyelerin paylaşımları askıda bekletilebilir ya da sebep gösterilmeksizin silinebilir.

Engelleme: Tehdit, küfür, hakaret, aşağılama; mesnetsiz ithamlar, propaganda, siyasi tartışmalar; profil, imza, avatar bölümlerindeki ihlaller, korsan ürün satışı gibi bazı faaliyetler üyenin forumla ilişkisinin 3 günden az olmamak kaydıyla engellenmesi ile sonuçlanır. Engelleme süresinin üst sınırı belirlenmemiştir, ancak standart cezalarda bu süre 8 günden fazla olmaz. 10 haftalık periyotta alınan üç veya daha fazla engelleme cezası, kapsamlı uzaklaştırmalar ya da ihraç ile sonuçlandırılabilir; aynı ihlallerin uyarılara ve cezalara rağmen tekrarından vazgeçilmemesi de üyeleri, süre sınırlamasına bağlı olmaksızın benzer değerlendirmelere maruz bırakabilir. Engelleme boyunca üyenin forumla iletişiminin kesilmesinin yanında kişisel mesaj gönderme hakkı da elinden alınır.Ceza puanları

40/50/65/70/80/100 olmak üzere 6 standart puan belirlenmiştir. Çoklu ihlallerde bu puanlama üyenin lehine değiştirilebilir. Rapor kaydı tutulan üyenin profiline ayrıca ceza puanı eklenmez. Uygulanan cezalar her gün 5 puan azalır. 70 puanlık ceza engellemenin son 24 saatini, 40 puanlık ceza kısıtlamanın son 24 saatini ifade eder. 10 ila 35 puan aralığı izleme olarak adlandırılır, bu süreçte üyelikle kazanılan haklardaki kısıtlama kalkar; ancak izlemedeki bir üyenin yapacağı ihlal mevcut puanları nedeniyle daha uzun süre ceza almasına neden olur.