Tüzüğümüz
×
Tüzüğümüz

Beşiktaş Forum - Vodafone Park|Tüzüğümüz BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, KURUCULARI, KURULUŞ TARİHİ,MERKEZİ, RENKLERİ,BAYRAĞI, ARMASI VE AMACI Derneğin Adı Madde 1. Derneğin

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Tüzüğümüz  [Okunma sayısı 7294 defa] Tüzüğümüz

Çevrimdışı manyak1903

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, KURUCULARI, KURULUŞ TARİHİ,
MERKEZİ, RENKLERİ,
BAYRAĞI, ARMASI VE AMACI


Derneğin Adı

Madde 1.

Derneğin adı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür. Kısa adı BJK’dır. Bu tüzükte Kulüp olarak anılacaktır.

Kurucular ve Kuruluş Tarihi

Madde 2.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü;

Muhittin Paşa (AKYÜZ) – Emekli Asker ve Diplomat
Cami BAYKURT – Fizan Eski Milletvekili
Mazhar KAZANCI – Emekli Albay
Fuat BALKAN – Edirne Eski Milletvekili
Mehmet Ali FETGERİ – Yazar, Öğretmen
Ahmet FETGERİ – Emekli Albay
Refik BEY – Öğretmen
Behçet ASAL

tarafından, 19.03.1903 tarihinde kurulmuştur.

Merkezi

Madde 3.

Kulübün merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Vişnezade Mahallesi, Kadırgalar Caddesi, No:1 Posta Kodu 34357, Beşiktaş/İstanbul'dur. Şubesi yoktur.

Renkleri, Bayrağı ve Arması

Madde 4.

Kulübün temsil renkleri siyah ve beyazdır. Gerektiğinde yedek rengi kırmızıdır.

Kulübün bayrağı, boyu eninin bir buçuk katı olan eşit ende ve yatay yönde, ikisi üst ve alt kenarda, birisi ortada siyah ile iki beyaz şerit ve sol üst köşesinde bayrak büyüklüğünün 1/8'ine eşit Türk Bayrağı'nı içerir.

Kulübün arması (rozeti) ortada ay yıldızı yukarı bakan Türk Bayrağı, üstünde siyah zemine isabet eden beyaz, beyaz zemine isabet eden siyah olmak üzere BJK ve bayrağın altında 1903 yılı bulunan yukarıdaki tarife uygun üç siyah, iki beyaz dikey çizgiden oluşan, aynı oranda değişik ölçülerde yapılan armadır (rozettir).

Kulüp, yukarıdaki paragrafta yazılı anlatıma uygun armasının (rozetin) üzerine kanatları açık haldeki kartal şekli olan tescilli markasını da ikinci bir arma (rozet) olarak kullanabilir.

Amaç ve Faaliyetler

Madde 5.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, bir spor kulübüdür. Organlarındaki bütün görevler gönüllülük esası ile ücret alınmaksızın yapılır. Kulübün amaçları;

Büyük Önder Atatürk'ün hedef gösterdiği doğrultuda “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcular yetiştirmek, sporun evrensel değerleri olan sevgi, dostluk ve barış ilkeleri etrafında gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma olanağı sağlamak, Türk sporunun gelişmesine ve ulusal takımların başarısına katkı sağlamak, beden eğitimi ile ilgili her türlü spor kolu ile amatörce, izin verilen spor dallarında profesyonelce uğraşmak, Beşiktaşlılık sevgisini yaymak ve tabanı genişletmek, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, üyeler ile taraftar ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı geliştirmek, spor ve eğitimle ilgili her dereceden spor okulları ve diğer genel eğitim kurumları açmaktır.

Bu amaçları gerçekleştirmek için;

a. Her türlü spor gösterisi, sosyal ve kültürel etkinlik, maç ve yarışma düzenler. Bu faaliyetleri gerçekleştirecek amatör ve profesyonel spor dalları kurar, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen her türlü amatör ve profesyonel müsabakalara katılır.

b. Taşınır ve taşınmaz mal edinir, kiralar, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri ile diğer sosyal amaçlı tesisler kurar ve işletir.

c. Sosyal ve sportif gelişme projeleri hazırlar. Sportif alanda eğitici ve aydınlatıcı, kulübün faaliyetleri hakkında üyelere ve kamuoyuna bilgi veren, süreli yayınlar yapar.

d. Ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflar, yardımlaşma ve dayanışma kurumları kurar veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılır. Kurulmuş veya kurulacak olan ortaklık hisselerini halka arz yoluyla değerlendirir.

e. BJK isim ve logosunun önde gelmesi koşulu ile sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapar.

f. Yasaların belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yardım ve bağış kabul eder.

g. Üniversiteler dâhil olmak üzere eğitim kuruluşları ve dış ülke kulüpleri ile iş birliği yapar ve bilgi alışverişinde bulunur.

h. Faaliyet gösterdiği tüm spor dallarında ulusal ve uluslararası federasyon ve benzeri üst kuruluşlara üye olur. Yurt içinde ve dışında temsilcilikler açar.

i. Kulüpte spor yapmış ve sporu kulüpte bırakmış, kulübü yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil etmiş, sporcu iken veya sporu bıraktıktan sonra sağlık veya başka nedenlerle zor duruma düşmüş sporcularına sahip çıkar ve gerekli desteği sağlar.

j. Engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini geliştirmek amacıyla Engelliler Şubesi kurar, spor müsabakalarına iştirak eder, bu konuda faaliyet gösteren yurt içi ve dışı kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, gerekli projeler oluşturur, ulusal ve uluslararası kaynak araştırarak, sağlanan kaynakları ülkemiz, kulübümüz ve engelliler yararına kullanır.

k. Dernekler ve spor kulüpleriyle ilgili yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.

Siyaset Yasağı

Madde 6.

Kulüp, kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

Spor Dalları

Madde 7.

Kulüp, başta jimnastik ve futbol olmak üzere, Spor Genel Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve federasyonu bulunan spor dalları ile gelecekte ilgi görmesi beklenen spor dallarında faaliyet gösterir.


İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Üye

Madde 8.

Üye; tüzükte öngörülen koşulları yerine getirmek suretiyle, Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliği sıfatını kazanan kişidir.

Üye Olma

Madde 9.

Fiil ehliyetine sahip ve 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş, BJK sevgisi taşıyan ve kulübün değerlerine saygılı gerçek kişiler üye olabilirler.

Ancak;

  • Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar,
  • Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı ve diğer suçlardan (bilinçli taksirli suçlar dışındaki taksirli suçlar hariç) birinden dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanlar,
  • Kendi isteğiyle ayrılmış veya üyelikten çıkarılmış olanlar,
  • Türkiye profesyonel spor liglerinde aynı kategoride faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar ile lisanslı sporcu veya görevli olanlar

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne üye olamazlar. Ayrıca, Türkiye profesyonel spor liglerindeki takımlara üye olan, bu takımlar ve/veya iştirakleri ile ortaklıkları bulunan mevcut üyeler üyelik haklarından faydalanamazlar.

Üyelik Başvurusu

Madde 10.

Üyelik başvurusu;

a. Madde 9’da belirtilen nitelikleri taşıyan ve kulübe üye olmak isteyen kişi, kulüp tarafından hazırlanan üyelik başvuru formundaki bilgileri doldurur ve 5 (beş) yılını doldurmuş 2 (iki) üye ile birlikte imzalar. Üye adayı, üyelik başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu onaylar. Ayrıca, başvurudan en fazla 3 (üç) ay önceki tarihi taşıyan noter tasdikli nüfus cüzdan suretini, ikametgâh ve adli sicil belgesini eklemek zorundadır. Üyelik başvurusu ve ekleri, bir dosya halinde kulüp Genel Sekreterliği’ne kayıt numarası ve tarih alınarak verilir.

b. Yönetim Kurulu, üyelik başvuru formunu bir hafta içinde Seçme ve Sicil Kurulu’na alındı belgesi karşılığı verir. Seçme ve Sicil Kurulu, başvuru ve eklerini, tüzük hükümlerine uygun olup olmadığını araştırarak, kulüp binasında 10 (on) gün süre ile askıya çıkarır ve kulübün resmi internet sitesinde duyurur. Gerektiğinde adayla sözlü görüşme yaparak, adı geçen hakkında yapacağı inceleme sonucunu, başvurusuna karşılık olarak bildirilmek üzere 15 (on beş) gün içinde Yönetim Kurulu’na verir. Yönetim Kurulu’nun vereceği karar kesindir. Başvurular, Genel Sekreterliğe yapılan başvuru tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç ilgili kişiye, kulüpte kayıtlı iletişim bilgilerine göre yapılan bildirimler yoluyla bildirilir.

c. Yönetim Kurulu, üyeliğine karar verilen üye adayına bu kararla birlikte giriş ücreti ve o yıla ait aidat yükümlülüğünü 30 (otuz) gün içinde yerine getirmesini bildirir. Süresi içinde giriş ücreti ve aidat yükümlülüğünü yerine getiren üyenin dosyası, Seçme ve Sicil Kurulu’na gönderilir ve kayıt defterine işlenir.

d. Üyelik başvuruları; biri 01 Mart – 31 Mayıs, diğeri 01 Ağustos – 31 Ekim tarihleri arasında olmak üzere, iki ayrı dönemde yapılır ve değerlendirilir.

e. Üyelikte 5 (beş) yılını dolduran her bir üye, 1 (bir) takvim yılı içinde en fazla 10 (on) aday üyeyi takdim edebilir.

f. Kulübe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak, kamuoyu tarafından da bilinen ve tanınan kişilere Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Divan Kurulu’nun uygun görmesi ile kulüp onur üyeliği verilir. Bu kişiler, Divan Kurulu’nun da doğal üyesi olup, diledikleri takdirde Divan Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Ancak, onur üyeliği asıl üyeliğe dönüşmedikçe seçme ve seçilme hakları yoktur.

g. Kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarında en az 5 (beş) yıl lisanslı amatör sporcu olarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda kulübü temsil etmiş ve sporu kulüpte bırakmış sporcular, giriş ücretinin yarısını ödeyerek; ulusal ve uluslararası yarışmalarda, olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler giriş ücreti ödemeksizin kulübe üye olabilirler. Profesyonel sporcular ile sözleşmeli olarak ücret alan sporcular, giriş ücretinin tamamını öderler.

h. Kulüpte en az 3 (üç) yıllık üyelik süresini dolduran üyelerin (vefat edenler dâhil), eş ve 25 (yirmi beş) yaşını doldurmamış çocukları, giriş ücretinin yarısını ödeyerek üye olabilirler.

i. Yönetim Kurulu, başkanının önerisiyle bir yıl içinde 10 (on) kişiyi geçmemek kaydıyla, kamuoyunca tanınan, bilinen, toplumda üst düzey görev yapmış veya yapmakta olan ve kulübe faydalı olacağı düşünülen kişileri, giriş ücreti alınmaksızın kulübe üye yapabilir.

j. Kulüp üyelerinin ödeyeceği giriş ücreti ile yıllık aidat tutarı, mevcut tutarlardan az olmamak üzere her yıl yapılan olağan veya olağanüstü İdari ve Mali Genel Kurul’da belirlenir. Aidat ödemeleri, 01 Nisan – 31 Aralık tarihleri arasında kulübün veznesine veya göstereceği bankadaki hesaba herhangi bir ödeme aracı ile yapılır.

k. Yıllık aidatını ödemeyen üyeler, idari ve mali genel kurulların yapıldığı ayı takip eden ayda, Yönetim Kurulu tarafından kulübün resmi internet sayfasında ilan yoluyla ve kulüpte kayıtlı iletişim bilgilerine yapılan bildirimler ile ödemeye davet edilirler. Borcu olan üyeler, yıllık aidatın son ödeme günü olan 31 Aralık tarihine kadar, ödeme tarihinde geçerli olan yıllık aidatın 2 (iki) katını öderler. Yıllık aidatını art arda 3 (üç) yıl ödemeyenin, kulüp üyeliği kendiliğinden sona erer ve Seçme ve Sicil Kurulu’nca kaydı silinir. Üye yıllık aidat borçlarında kulüpte tutulan defter kayıtları esastır. Üye kayıt defterinde yazılı olan iletişim bilgilerini değiştiren üye, yeni iletişim bilgilerini 30 (otuz) gün içinde kulübe bildirmek zorundadır. Aksi halde üyenin kulüpte kayıtlı iletişim bilgilerine yapılan bildirimler geçerlidir. Süresinde ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin üyelikleri, başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Madde 11.

Kulüp üyeleri, işbu tüzük ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde kulüp faaliyetlerine katılma, imkânlarından yararlanma, organlara seçme ve seçilme haklarına sahiptirler.

Üyeler, tüzükte belirtilen kurallar çerçevesinde taahhüt ettikleri aidat ödentilerini ödemekle yükümlü olup, ayrıca derneğin amaçlarına uygun davranmak ve derneğe bağlılık göstermek, kulübün amaçlarına ulaşmasını zorlaştırıcı veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler.

Aidatını Yatırmayan Üyenin Üyelik Haklarından Faydalanamaması

Madde 12.

Yıllık aidatını 31 Aralık günü çalışma saati bitimine kadar ödemeyen üye üyelik haklarından faydalanamaz. Üyelik haklarından faydalanamayan üyeler, Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantılarına katılamayacakları gibi, kulübün organlarına da aday olamaz, seçilemez ve kulübe ait sosyal tesislerden yararlanamazlar. Seçilmiş olan varsa, bu üyenin seçimi geçersiz sayılır.

Üyelikten Çıkma

Madde 13.

Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılması zorunludur.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 14.

Üyelikten çıkarılma, Disiplin Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur. Karar, Yönetim Kurulu tarafından 15 (on beş) gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Üyeliğin Düşmüş Sayılması

Madde 15.

Üyelik için kanunda ve işbu tüzüğün 9. maddesinde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler ile bu niteliklere sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar, aidat yükümlülüğünü işbu tüzüğün 10. maddesi, (k) bendinde belirtilen usuller çerçevesinde yerine getirmeyenlerin üyelikleri kendiliğinden düşer.

Ayrıca, organlara seçilme niteliklerine sahip olmadıkları sonradan anlaşılan üyelerin bu görevleri de kendiliğinden sona erer.

Bu durum, ilgiliye kulüpte kayıtlı iletişim bilgileri yoluyla bildirilmek üzere, Seçme ve Sicil Kurulu tarafından Yönetim Kurulu’na iletilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR

Kulübün Organları

Madde 16.

Kulübün organları, aşağıdaki kurullardan oluşur:

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Divan Kurulu
Disiplin Kurulu
Seçme ve Sicil Kurulu

GENEL KURUL

Kuruluşu

Madde 17.

Genel Kurul, kulübün en yetkili organıdır. Genel Kurul, yıllık aidatlarını 31 Aralık günü çalışma saati bitimine kadar kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış ve üyelikte 1 (bir) tam yılını doldurmuş üyelerden oluşur.

Yıllık aidatların Kulüpten olan cari hesap alacaklarına mahsuben veya başkaları tarafından toplu olarak ödenebilmesi mümkün değildir.

Toplantı Türleri

Madde 18.

Genel kurul 2 (iki) tür toplantı yapar:

A- Olağan Genel Kurul Toplantısı
  1- İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı
  2- Seçimli Genel Kurul Toplantısı
B- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

A- Olağan Genel Kurul Toplantısı

1- İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı: Her yıl mayıs ayı içinde günün koşulları (fikstür, dini ve milli bayramlar vb.) dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iş günleri dışındaki bir gün, yer ve saatte, uygun bir salonda yapılır. O gün çoğunluk olmazsa, yine 1 (bir) hafta sonra çoğunluk aranmaksızın, aynı yer ve saatte usulüne uygun olarak yapılır. Bu toplantıda önceki yılın kesin hesabı ve bütçe uygunluğu ile idari işler görüşülerek, Yönetim Kurulu’nun idari ve mali yönden ibra edilmesi hususu da dâhil olmak üzere ayrı ayrı karara bağlanır. Gelecek yılın bütçesi görüşülerek kabul edilir. Seçimli Genel Kurul toplantılarının olduğu yıllarda, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Seçimli Genel Kurul tarihinden önceki cumartesi günü yapılır.

2- Seçimli Genel Kurul Toplantısı: İlki 2013 yılı Mayıs ayında yapılmak üzere, her 3 (üç) yılda bir, günün koşulları (fikstür, dini ve milli bayramlar vb.) dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir pazar günü, Genel Kurul Toplantısına uygun bir salonda yapılır. O gün çoğunluk olmazsa, yine 1 (bir) hafta sonra, aynı yer ve saatte usulüne uygun olarak ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda yalnız seçim ile uğraşılır. Başkan adaylarının programlarını ve yönetim kurullarını tanıtım konuşmaları dışında konuşma yapılamaz.

B- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden o yıl için Genel Kurul’a katılma hakkı olanlardan beşte birinin noterden tasdikli yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile yapılır. Tüzüğün yeniden düzenlenmesi, maddelerinin değiştirilmesi, tüzüğe yeni hükümler konulması, kulübün feshine karar verilmesi, yalnız olağanüstü toplantılarda görüşülüp karara bağlanır. Ayrıca, tüzük ve fesih toplantıları için Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uygun çağrı yöntemi uygulanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına, o yıl için Olağan Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olan üyeler ile 31 Aralık tarihine kadar aidatlarını yatırmamış olmasına rağmen Olağanüstü Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en geç 30 (otuz) gün öncesine kadar aidatlarını cezalı olarak yatırmış olan üyeler katılabilirler.

Çağrı Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 19.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, kulüp merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde yapılır. Bu toplantılar, yapılacağı günden en az 15 (on beş) gün önce yeri, saati ve gündemi belirtilmek sureti ile Türkiye genelinde tirajı yüksek olan gazetelerden birinin Türkiye baskısında ve kulübün resmi internet sitesinde ilan edilir. Bu ilanda, birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul’un bir hafta sonra yine günü, yeri ve saati belirtilerek ve çoğunluk aranmaksızın toplanacağı yazılır. Bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısı toplamının 2 (iki) katından az olamaz. Seçim, tüzük ve fesih ile ilgili olağanüstü toplantılar için yapılacak çağrılar, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uygun olarak 15 (on beş) gün önceden yapılır.

Genel Kurul Katılım Listesinin Hazırlanması

Madde 20.

Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı olan üyelerin, kulüp sicil numarasına göre yazılmış üye listesi, birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce Seçme ve Sicil Kurulu’nca hazırlanır. Hazırlanan liste, Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter ile Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı tarafından ortaklaşa imzalanarak askıya çıkarılır ve bir örneği Divan Başkanlık Kurulu’na verilir. Ayrıca, Seçme ve Sicil Kurulu’nca yine bu süre içerisinde giriş kartları hazırlanır.

Aktif amatör ve profesyonel sporcular, dernekte ve derneğin doğrudan veya dolaylı hissedarı olduğu şirketlerde her ne ad altında olursa olsun ücretli çalışanlar, derneğe veya derneğin doğrudan veya dolaylı hissedarı olduğu şirketlere niteliği ne olursa olsun borcu olanlar, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olsalar dahi bu vasıfları devam ettiği sürece, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamazlar. Bu durumda olan üyelerin listesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, şubat ayının son gününe kadar Divan Başkanlık Kurulu’na ve Seçme ve Sicil Kurulu’na bildirilir.

Genel Kurul Toplantısına Giriş ve Toplantının Açılışı

Madde 21.

Genel Kurul ilanda belirtilen yer ve saatte toplanır. Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyeler, toplantı günü üye kimlik kartı ile nüfus cüzdanı veya resmi makamlardan verilmiş resimli hüviyetlerini Divan Başkanlık Kurulu’nca seçilen görevlilere gösterip, Seçme ve Sicil Kurulu tarafından düzenlenen listelerde adlarının karşısını imzalayarak giriş kartlarını alırlar ve toplantı salonuna girerler. Giriş kartları dağıtımında, başkan adayları isterlerse birer gözlemci bulundurabilirler. Toplantı için aranan çoğunluğun bulunduğu, Divan Başkanlık Kurulu’nca seçilen görevliler tarafından bir tutanakla belirlendikten sonra, İdari ve Mali Genel Kurul toplantılarında Kulüp Başkanı veya Genel Sekreter tarafından, Seçimli Genel Kurul toplantılarında ise Divan Başkanlık Kurulu Başkanı veya bir üyesi tarafından sözü edilen tutanağa dayanılarak toplantı açılır.

Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması

Madde 22.

Toplantıyı açan kişi, 1 (bir) başkan, 2 (iki) başkan yardımcısı ve 2 (iki) yazmandan oluşacak Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması için aday gösterilmesini ister. Önerilen aday veya adaylar arasında açık oylama ile yapılan seçimi kazanan heyet, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nı oluşturur. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi oylarının sayımı, Divan Kurulu’nca görevlendirilmiş kurul tarafından yapılır. Başkan adayları isterlerse sayım esnasında birer gözlemci bulundurabilirler.

Genel Kurul Çalışmaları

Madde 23.

Genel Kurul Başkanlık Divanı:

Konuşmaları tarafsızlık içinde yürütüp, gerekli göreceği önlemleri almaya ve ilgililere aldırmaya, toplantının düzenini bozanlara uyarıda bulunmaya, tekrarlanması halinde bu kişileri toplantı salonundan çıkartmaya, toplantı tutanaklarını tutmaya, söz vermede ve söz istemede sıraya uyulmasını sağlamaya, ayrıca toplantının sonunda tutanakları imzalamaya ve birer örneklerini ertesi gün Yönetim Kurulu ve Divan Başkanlık Kurulu’na vermeye, Organlara seçilmiş olan üyelere 1 (bir) hafta içinde seçim sonuçlarını yazılı olarak bildirmeye yetkili ve görevlidir.

Divan Başkanlık Kurulu da yeni seçilen Yönetim Kurulu ile eski Yönetim Kurulu arasında yapılması zorunlu devir ve teslim için bu yazılı bildirimden sonra, en geç 5 (beş) iş günü içinde, günü ve saati belirtmek suretiyle tarafları kulüp merkezinde toplantıya çağırmaya yetkili olduğu gibi, her iki kurulun başkan ve üyeleri de topluca bu çağrıya uymak zorundadırlar. Kulüp Yönetim Kurulu, Dernekler Yasası’na uygun olarak organlara seçilenleri yasal sürede kulüp merkezinin bulunduğu mülki amirliğe yazı ile bildirmek zorundadır. Genel Kurul’da alınan kararlar, Yönetim Kurulu tarafından kulüp merkezinde asılır ve kulübün resmi internet sitesinde yayımlanarak üyelerin bilgisine sunulur.

Gündeme Madde Eklenmesi ve Konuşmaların Sınırlandırılması

Madde 24.

Genel Kurul Başkanlık Divanı oluştuktan sonra Başkan, gündemi Genel Kurul’a açıklar. Genel Kurul üyelerinin onda birinin gündeme madde eklenmesi yolundaki isteklerinin gündemin başkanlıkça bilgiye sunulduğu sırada yazılı olarak yapılması ve karara bağlanması zorunludur. Bu hüküm, dilekler maddesi için de geçerlidir.

Ancak Olağanüstü İdari ve Mali Genel Kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez. Gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır.

Görüşülen madde için söz alan üyelerin konuşma hakları saklı kalmak koşulu ile Genel Kurul o maddenin görüşülmesinin yeterliliğine karar verebilir ve konuşma süresini 10 (on) dakikadan az olmamak üzere kısıtlayabilir.

Oylama

Madde 25.

Seçimler, kapalı oy ve açık sayımla yapılır. Seçime katılacak Genel Kurul üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli sayıdaki sandıkta ve yine Divan Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen en az 3 (üç) kişiden oluşan sandık kurullarının önünde kimlik kontrolünden sonra ve seçmen listelerinde isimlerinin yanına imzalarını atarak oylarını kullanırlar. Her üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyeler, kulüp ile kendisi, eşi, üst soyu, alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlara katılamaz ve oy kullanamazlar.

Genel Kurul Toplantısına, giriş hakkı olanların dışında kimse giremez. Seçimli Genel Kurul’da oy kullanma süresi saat 17.00’de sona erer. Ancak, sandık başında bulunanların oy kullanmaları sağlanır.

Divan Başkanlık Kurulu’nca seçimden önce belirlenecek teknolojik olanaklardan yararlanarak yapılacak oy kullanımı ve sayımı, başkan adaylarının önceden yapacağı protokol ile belirlenebilir.

Aksine bir düzenleme olmayan durumlarda Genel Kurul, oylamaya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Oylamaya Katılamayacağı

Madde 26.

İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı açıldığında, Yönetim Kurulu üyeleri topluca Başkanlık Divanı’na yakın bir yere oturur ve ibra oylaması sonuçlanıncaya kadar Genel Kurul üyeleri arasına giremezler ve oylamaya katılamazlar. Kendi dönemi dışında kalan dönemlerdeki yönetim kurulunun idari ve mali yönlerden ibrası esnasında yönetim kurulu üyeleri isterlerse salona inip oylamaya katılabilirler. İnmedikleri takdirde oylamaya katılamazlar.

Oyların Sayımı

Madde 27.

Oyların sayımı, Divan Başkanlık Kurulu ile Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından ortaklaşa yapılır. Başkan adayları dilerlerse oy kullanımı ve sayımında, o genel kurula katılma hakkı bulunan birer gözlemci bulundurabilirler. Oyların sayımına öncelikle, Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi için oy kullanılan sandıklardan başlanır. Başkan, Yönetim Kurulu ve tüm kurullar için oy sayım işlemine ara verilmeksizin, bitirilinceye kadar devam edilir.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 28.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Kulüp Başkanı’nı ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmek.

b. Kulübün diğer organlarını seçmek.

c. Kulüp tüzüğünü değiştirmek.

d. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Divan Kurulu raporlarını görüşmek.

e. Kulübün Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış yıllık konsolide finansal tablolarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarını incelemek ve görüşmek.

f. Kulübün doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketlere ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış bireysel ve konsolide finansal tablolarından mevzuat çerçevesinde açıklanabilir olanlarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporlarının sonuç kısmını incelemek ve görüşmek.

g. Yönetim Kurulu’nun idari ve mali yönden ibrasını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak.

h. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşerek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.

i. Gerektiğinde komisyonlar kurmak ve görevlendirmek, bu komisyonlardan çıkacak raporları görüşüp karara bağlamak.

j. Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya kulüp malı taşınmaz malların satılması, kulübe kamu kuruluşları tarafından süreli olarak tahsis edilmiş bulunan taşınır veya taşınmaz malların emsal kira bedelleri ile kiraya verilmesi hariç, işletilmesi veya işletilmeye verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Genel Kurul tarafından verilecek bu yetki, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

k. Emsal kira bedelleri ile kiraya verilmesi hariç, taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesisi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Genel Kurul tarafından verilecek bu yetki, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

l. Kulübün sahibi veya hâkim hissedarı olduğu şirketlerdeki hisse oranı yüzde % 51’in altına düşmemek kaydıyla; halka açılması veya halka açıklık oranın değiştirilmesi konusunda karar almak ve bu kararların uygulanması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Genel Kurul tarafından verilecek bu yetki, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

m. Yönetim Kurulu’nun talebi halinde, kulübün veya kulübün ortağı olduğu şirketlerin yeni şirketler kurması, kurulmuş şirketlere ortak olması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Genel Kurul tarafından verilecek bu yetki, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

n. Kulübün uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Genel Kurul tarafından verilecek bu yetki, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

o. Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin çıkarma cezasına karşı yapılan itiraz üzerine, kararı onaylamak veya bir kez daha görüşülmek üzere, dosyayı ilgili kurula iade etmek.

p. Kulübün amaçlarına uygun vakıf kurulması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Dernek taşınmazlarının kurulan vakfa devredilmesi hususunda karar almak. Derneğin kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle orta ve yüksek öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek. Genel Kurul tarafından verilecek bu yetki, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

r. Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

s. Kulübün feshine karar vermek.

t. Kulübün federasyonlara katılması veya ayrılması konusunda karar vermek.

u. Bütçenin yüzde onunu aşan borçlanmalarda yönetim kuruluna yetki vermek,

DİVAN KURULU

Kuruluşu

Madde 29.

Divan Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

a. İşbu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce Divan Kurulu üyesi olanlar.

b. Seçme ve Sicil Kurulu tarafından tüzüğün 50. maddesi (c) bendi uyarınca belirlenmiş, kulüp üyeliğinde 25 (yirmibeş) yılını doldurmuş üyeler.

c. Seçme ve Sicil Kurulu tarafından tüzüğün 50. maddesi (d) bendi uyarınca belirlenmiş, en az 1 dönem Kulüp Başkanlığı veya Yönetim Kurulu Üyeliği yapanlar ile en az 1 dönem Disiplin Kurulu Başkanlığı, Denetim Kurulu Başkanlığı veya Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı yapmış ve aynı zamanda kulüp üyeliğinde 10 (on) yılını doldurmuş üyeler.

d. Onur üyeleri.

Divan Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 30.

Kulübün bir danışma ve aynı zamanda tüzükte yetki verilen durumlarda karar ve iç denetim organı olan Divan Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Yönetim Kurulu’nun 3 (üç) ayda bir vereceği, mevzuat çerçevesinde açıklanabilir çalışma raporu ile bağımsız denetim şirketinin ilgili döneme ait denetim raporu özetini, konsolide hesap vaziyetini, denetim kurulu raporu ile birlikte incelemek ve görüş bildirmek.

b. İncelemeyi gerektiren konularda komisyon kurmak, verilecek raporları karara bağlayıp Yönetim Kurulu’na bildirmek.

c. Seçimli Genel Kurul toplantılarından önce, Yönetim Kurulu dışındaki kulübün diğer organlarında görev alacak adayları işbu tüzük hükümleri çerçevesinde belirlemek ve Genel Kurul’a sunmak.

d. Kurullar tarafından tüzüğe uygun olarak hazırlanacak yönetmelikleri aynen veya değiştirerek onaylamak.

e. Tüzüğün veya bazı maddelerinin değiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.

f. Yönetim Kurulu’nun onur üyeliği konusunda getireceği teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

g. Başkanlık Kurulu başkan ve üyelerini seçmek.

h. Divan Kurulu’nca Yönetim Kurulu ve diğer kurullardan istenen bilgi ve belgeler, en geç 30 (otuz) gün içinde Divan Başkanlık Kurulu’na verilir.

Divan Kurulu’nun Çalışmaları

Madde 31.

Divan Kurulu aşağıdaki esaslara göre çalışmalarını sürdürür:

a. Divan Kurulu; Şubat, Ağustos ve Kasım ayları içerisinde, Divan Başkanlık Kurulu’nun belirleyeceği gün ve saatte, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun da katılımı ile olağan toplanır. Ayrıca, Divan Başkanlık Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda, Divan Kurulu üyelerinden onda birinin yazılı isteği, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun talep etmesi durumunda olağanüstü toplantı yapar.

b. Divan Kurulu toplantılarında görüşülecek konuları kapsayan gündem, Divan Başkanlık Kurulu’nca toplantıdan 10 (on) gün önce üyelere gönderilir. Toplantı açılınca gündem, Başkan tarafından okunur. Divan Kurulu, toplantıda bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme madde ekleyebilir. Divan Başkanlık Kurulu resen veya diğer organların istemi üzerine veya toplantıya katılan üyelerin onda birinin yazılı isteğiyle toplantının gizli yapılması kararını alabilir.

c. Divan Başkanı toplantıda bulunmadığı zaman İkinci Başkan, o da bulunmazsa Divan Başkanlık Kurulu’nun en yaşlı üyesi toplantıyı yönetir.

d. Divan Başkanı, Divan Kurulu’na bir öneride bulunacağı ve bunu savunacağı veya Divan Kurulu üyeleri tarafından şahsı ve uygulamaları hakkında ileri sürülecek görüşlere cevap vereceği veya kendisini savunacağı zaman, Başkanlık görevini İkinci Başkan’a bırakarak, o konunun görüşülmesi sonuçlanıncaya kadar bir üye olarak görüşmelere katılır. Görüşülen konu İkinci Başkan’ı da ilgilendirdiği takdirde, görevi (c) bendi uyarınca seçilecek geçici başkana bırakarak üyeler arasına katılır.

e. Divan Kurulu çalışmalarına, Yönetim ve Denetim kurulları dışında diğer organların başkanları da davet edilir, ancak oylamalara katılamazlar.

f. Divan Kurulu’nun çalışma esas ve usulleri, Divan Başkanlık Kurulu’nca hazırlanacak ve Divan Kurulu tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikler Yönetim Kurulu’na ve diğer kurullara burada tarifi yapılan görev ve sorumlulukların dışında yeni bir görev ve sorumluluk yükleyemez.

Divan Başkanlık Kurulu

Madde 32.

Divan Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul’dan sonra yapacağı ilk toplantıda 33. maddede belirtilen usul ile 1 (bir) başkan, 4 (dört) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan Başkanlık Kurulu için seçim yapar. Başkanlık Kurulu, kendi içinde görev bölümü yaparak 1 (bir) İkinci Başkan ve 1 (bir) Genel Sekreter seçer ve seçim sonucunu Divan Kurulu’na sözlü, kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı, Divan Kurulu’nun da başkanıdır. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı’nın görev yapamaz hale gelmesi veya istifa etmesi durumunda, Divan Kurulu 1 (bir) ay içinde olağanüstü toplanarak, yeni Divan Başkanlık Kurulu seçimini yapar. Ancak, Divan Başkanlık Kurulu seçimine 6 (altı) aydan kısa bir süre varsa, bu durumda İkinci Başkan görevi tamamlar.

Divan Başkanlık Kurulu Seçimi

Madde 33.

Seçim toplantısında, mevcut Divan Başkanlık Kurulu Başkanı tarafından toplantı açıldıktan sonra, toplantıyı idare etmek ve seçimi yapmak üzere 1 (bir) başkan, 2 (iki) başkan yardımcısı ve 2 (iki) yazmandan oluşan, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi yapılır ve gündemin görüşülmesine geçilir.

a. Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına aday olanlar, seçim toplantısından 3 (üç) gün önce, saat 17.00’ye kadar üyelerin isimlerini gösteren bir liste ile Divan Başkanlık Kurulu’na başvurarak seçime katılırlar. Başkan adaylarının verecekleri listelerde, isim ve sıra değişikliği yapılamaz.

b. Birden fazla aday olması durumunda, adaylar seçim toplantısından 2 (iki) gün önce Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına başvurarak, seçimde uygulanacak yöntemleri bir protokolle belirler ve bu protokol seçim günü seçilecek Genel Kurul Başkanlık Divanı’na uygulanması için verilir.

c. Divan Başkanlık Kurulu seçimleri gizli oy açık sayım şeklinde yapılır.

d. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı ve üyeleri Kulüp Başkanlığına veya Kulüp Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak istedikleri takdirde, 1 (bir) ay önceden istifa ederler. Bu durumda, Divan Başkanlık Kurulu üyelerinin yedekler dahil dört sayısının altına inmesi halinde, Divan Kurulu’nun en eski divan sicil numarasına sahip üyeleri ile Divan Başkanlık Kurulu 7 (yedi) kişiye tamamlanır. Kendi arasında yapacağı görev dağılımı ile görevini sürdürür.

Divan Başkanlık Kurulu’nun Görevleri

Madde 34.

Divan Başkanlık Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a. Divan Kurulu’nu temsil etmek ve kararlarını uygulamak.

b. Divan Kurulu’nun çalışma gündemini hazırlamak.

c. Kulübün İdari ve Mali, Seçimli Genel kurulları ile Olağanüstü Genel kurullarının hazırlık çalışmaları da dahil, tam bir tarafsızlık, ciddiyet ve güven ortamı içinde yapılmasına yönelik çalışmaları yapmak ve gerekli önlemleri almak.

d. Gerekli gördüğü hallerde, yapılmış ve yapılacak işler hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, incelemesi gereken konularda komisyonlar kurarak sonuçlarını Divan Kurulu’nun bilgi ve onayına sunmak.

e. Organlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve gerekli önerilerde bulunmak.

f. Tüzüğü yorumlamak ve uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkları, başvurulması halinde, karara bağlamak.

g. Divan Kurulu’nun ve diğer organların çalışmaları hakkında Genel Kurul’a sunulmak üzere rapor hazırlamak ve önerilerde bulunmak.

h. Aralık ayının son gününde yıllık aidatlarını ödeyen üyelerin aidat makbuzlarını inceleyip, son makbuz sayfasını kapatarak bunu bir tutanakla belirlemek ve bankaya yatırılmış aidatlar için uygun miktarda aidat makbuzunu, ayrı bir tutanakla Seçme ve Sicil Kurulu’na vermek.

i. İşbu tüzüğün 36/c maddesi hariç, Yönetim Kurulu görevi bırakır veya boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeni Başkan ve Yönetim Kurulu seçilinceye kadar bu görevi Başkan’la birlikte üstlenmek ve gündelik zorunlu idari ve mali işleri yürütmek.

j. Divan Kurulu toplantılarında yapılan konuşmalara ilişkin tutanakları tanzim etmek ve isteyen üyelerin bilgisi için arşivlemek.

YÖNETİM KURULU

Oluşumu ve Seçimi

Madde 35.

Yönetim Kurulu 1 (bir) başkan, 8 (sekiz) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyesi olabilmek için Genel Kurul’a katılabilme şartlarına haiz olmak gerekir.

Başkan ve Yönetim Kurulu, Seçimli Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıl için seçilir. Aynı kişi kesintisiz en fazla 3 (üç) dönem (9 yıl) başkan olarak seçilebilir. Ancak, bir tam seçim dönemi (üç yıl) ara veren kimseler aynı göreve tekrar aday olabilirler. 3 (üç) dönemi (9 yıl) dolduran Başkan’ın başkanlığı, otomatik olarak kendiliğinden son bulur.

Başkan adayı olabilmek için Genel Kurul üyeliğinde 5 (beş) yıllık sürenin doldurmuş olması ve Genel Kurul’a katılma hakkına sahip en az 250 (iki yüz elli) üyenin adaylık başvurusunda, bulunacak kişiyi Divan Başkanlık Kurulu’na yazılı olarak önermesi gerekir. Öneren üyelerin adı, soyadı ve sicil numaraları dilekçeye eklenir ve bu bilgiler, Divan Başkanlık Kurulu tarafından kontrol edilir.

a. Başkan adaylarının seçim için düzenleyecekleri listeye:

Başkan adayı olarak kendi adı, soyadı ve kısa özgeçmişini,
Yönetim Kurulu üyeleri başlığı altında 8 (sekiz) üyenin adı, soyadı ve kısa özgeçmişlerini,
Yönetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 5 (beş) yedek üyenin adı, soyadı ve kısa özgeçmişlerini,

yazar ve listeyi imzaladıktan sonra seçimden 3 (üç) gün önce, saat 17.00’ye kadar imza ve mühür karşılığında Kulüp Divan Başkanlık Kurulu’na verir. Verilen liste, istenirse başkan adayları tarafından kamuoyuna açıklanır. Bu süre içinde yukarıda şekli ve içeriği belirtilmiş olan listelerini Divan Başkanlık Kurulu’na vermemiş olan adaylar seçime katılamazlar.

b. Seçimli Genel Kurul ilan edildiği ilk toplantıda yapılmadığı takdirde, Kulüp Başkan adayları Divan Başkanlık Kurulu’na verdikleri aday listelerini, ikinci Seçimli Genel Kurul Toplantısından 3 (üç) gün önce saat 17.00’ye kadar değiştirebilirler. Söz konusu liste, Divan Başkanlık Kurulu başkanınca kamuoyuna açıklanır.

c. Divan Başkanlık Kurulu kendisine verilen bu listeleri her başkan adayı için ayrı bir renkte olmak üzere bastırır ve görevlendireceği kişiler eliyle ve mühürlü birer zarfla birlikte sandık başında Genel Kurul üyelerine verilmesini sağlar.

d. Seçim bittikten sonra oyların sayımı, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile Divan Başkanlık Kurulu tarafından ortaklaşa yapılır ve sonuç tutanakla belirlenir.

e. Genel sayımda seçim sandığından çıkan zarf miktarı toplantıya katılan üyelerin sayısından çok olursa, fazla zarflar açılmadan yok edilir. Sayım sonucu hangi başkan adayının listesi diğerlerinden çoksa, o listede adları yazılı olan kişiler, listede gösterildikleri yere seçilmiş olurlar. Genel Kurul üyeleri tarafından listelerde yapılan silintiler, asıl ve yedek üyeler arasındaki değişiklikler, sonucu değiştirmez. Eklenen isimler dikkate alınmaz ve listenin geçersiz sayılmasına neden olmaz. Bir zarfın içinde aynı başkana ait birden fazla liste çıkarsa bir tanesi geçerli sayılır, diğerleri imha edilir. Bir zarfın içinden ayrı ayrı listeler çıktığı takdirde bunların tümü geçersiz sayılır.

Yönetim Kurulu’nun Görev Dağılımı ve Çalışmaları

Madde 36.

Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda, başkanın önereceği asıl üyeler arasından 1 (bir) İkinci Başkan ve 2 (iki) Asbaşkan, 1 (bir) Genel Sekreter, 1(bir) Sayman üye ile ihtiyaç duyulan alanlarda yeterli sayıda komite ve başkanını seçer. Asbaşkanlar Başkan tarafından, Başkan ve İkinci Başkan’a destek amaçlı olarak farklı alanlarda görevlendirilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu içerisindeki görev dağılımı aynı yöntemle değiştirilebilir.

a. Yönetim Kurulu en az 15 (on beş) günde bir Başkan, İkinci Başkan veya Genel Sekreterin başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Özrü olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla düşer. Yönetim Kurulu’nun yedek üyeleri davet edildikleri takdirde toplantılara katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

b. Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme yazılı olarak yapılır. Çekilme, Yönetim Kurulu’nun ilk oturumunda gündemin ilk maddesine konur. Bu madde görüşülmeden ve karara bağlanmadan gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilemez. Bundan sonraki ilk oturumda yedek üyelerden biri Başkan tarafından listedeki sıraya bakılmaksızın asıl üyeliğe getirilir.

c. Kulüp Başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa;

Bir sonraki Olağan Seçimli Genel Kurul tarihine 6 (altı) aydan daha fazla bir süre kalmışsa, tüzük hükümlerine göre 30 (otuz) gün içinde Başkan ve Yönetim Kurulunun seçimi için yeni bir Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılır. Bu durumda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihine kadar mevcut Yönetim Kurulu, İkinci Başkan yönetiminde görevine devam eder. Bu seçimle göreve gelen Bakan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi olağan seçimli genel kurul tarihine kadardır.

Olağan Seçimli Genel Kurul tarihine 6 (altı) aydan daha az bir süre kalması durumunda ise mevcut Yönetim Kurulu, İkinci Başkan yönetiminde görev süresi sonuna kadar görevine devam eder. Bu bendde belirtilen altı aylık süre mayıs ayının son pazar gününden geriye saymak suretiyle hesaplanır.

d. Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması ve yedek üyelerin katılımı ile Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, Yönetim Kurulu düşmüş sayılır. Bu durumda, bir sonraki olağan seçimli genel kurul tarihine 6 (altı) aydan daha fazla bir süre kalmışşsa tüzüğün 34. maddesi (i) bendine göre Divan Başkanlık Kurulu üyeleri Başkan’la birlikte yeni Başkan ve Yönetim Kurulu seçilinceye kadar bu görevi üstlenir ve 30 (otuz) gün içinde olağanüstü seçim yapılır. Bu seçimle göreve gelen Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi olağan seçimli genel kurul tarihine kadardır.

Bir sonraki olağan seçimli genel kurulun 6 (altı) aydan daha az bir süre kalması durumunda ise tüzüğün 34. maddesi (i) bendine göre Divan Başkanlık Kurulu üyeleri olağan seçimli genel kurul tarihine kadar Başkan’la birlikte görevi yürütür.

Bu bendde belirtilen altı aylık süre mayıs ayının son pazar gününden geriye saymak suretiyle hesaplanır.

Başkan ve Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Başkan’ın Görev ve Yetkileri

Madde 37.

Kulübü ve Yönetim Kurulu’nu tüzel ve özel kişilere, adli ve idari mercilere, dairelere, meclislere ve bu tür kuruluşlara karşı temsil eder. Kulübü sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri ve anlaşmaları Yönetim Kurulundan yetki alarak tek başına yapar ve imzalar. Başkan bulunmadığında yerine İkinci Başkan veya Genel Sekreter veya Sayman Üye’den herhangi ikisinin müşterek imzasının bulunması zorunludur.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 38.

Yönetim Kurulu kulübün yürütme organıdır. Kanunların, kararnamelerin, tüzüklerin, yönetmeliklerin, tebliğlerin ve kulüp tüzüğünün kendisine verdiği görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

a. Kulübü temsil için Başkan bulunmadığı zamanlarda, sırasıyla İkinci Başkan veya Genel Sekreter’e veya kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.

b. Kulübün kuruluş amacına uygun sportif ve sosyal gelişme projeleri yapar.

c. Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçenin uygulanmasını sağlar. Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve tüzüğün 54/a maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak ve bir önceki yılın gerçekleşen tutarlarıyla karşılaştırmalı bir şekilde hazırlayıp Genel Kurul’a sunar.

d. Kulübün kurduğu veya ortak olduğu şirketlerin idari ve mali faaliyetlerini denetler veya denetlettirir; yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak yerine getirir.

e. Genel Kurul’u toplantıya çağırır ve gündemi belirler.

f. Kulübün Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu konsolide finansal tablolarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan denetim raporunu, Genel Kurul’a sunulmak üzere yıllık Olağan İdari ve Mali Genel Kurul ilk toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce, isteyen kulüp üyelerinin alabileceği şekilde kulüp merkezinde hazır bulundurur.

g. Genel Kurul’ca idari ve/veya mali yönden ibra edilmeme durumunda en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu toplantıya çağırır.

h. Divan Kurulu toplantılarına katılır ve idari, mali ve sportif faaliyetler hakkında bilgi verir, soruları yanıtlar. Kulübün kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketlerin üçer aylık özet faaliyet sonuçlarını, ilgili dönemi takip eden ilk Divan Kurulu Toplantısında görüşülmek üzere hazırlar.

i. Üyelik başvurularını karara bağlar.

j. Dernekler Kanunu’na ve tüzüğe göre aşağıda belirtilen defterlerin tutulmasını sağlar:

 (1)- Üye kayıt defteri,
 (2)- Karar defteri,
 (3)- Gelen giden evrak defteri,
 (4)- Alındı belgesi kayıt defteri,
 (5)- VUK’ya göre tutulması gerekli defterler,
 (6)- Demirbaş defteri,
 (7)- Müsabaka kayıt defteri,
 (8)- Kulüp organları ile teknik kadro kayıt defteri,
 (9)- Sporcu kayıt defteri,
 (10)- Diğer yasal defterler.

k. Denetim Kurulu’nun incelemeleri sırasında görevlerini kolaylaştırıcı her türlü önlemleri alır ve istedikleri bütün belgeleri ve defterleri kendilerine verir. Hükümet yetkilileri tarafından istenilecek her türlü defter, belge ve yazıları veya dosyaları kendilerine gösterir ve gerektiğinde onaylı birer örneklerini verir.

l. Sporcular hakkında ödül ve ceza yönetmeliğini hazırlar ve uygular.

m. Her yıl, kulüp üyeliğinde 25 (yirmi beş) yılını doldurmuş üyelere onur belgesi ile gümüş, 50 (elli) yılını doldurmuş üyelere onur belgesi ile altın kulüp rozeti verir. Her yıl bütün spor dallarının katılımı ile bir kutlama günü ve gecesi yapar.

n. Kulübün tarihini araştırır. Basın yayın organlarında kulüple ilgili yayınları takip eder. Belge ve bilgileri düzenli bir şekilde toplar ve arşivler, tarihini yazılı hale getirerek gelecek nesillere tanıtımını sağlar.

o. Kulübün katıldığı tüm spor branşlarında elde edilen kupa, bayrak, flama, madalya vb. her türlü ödüllerin ve kulübe verilen hediyelerin korunaklı bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar; bunların sergilenmesi ve gelecek nesillere tanıtılması amacıyla müze oluşturur. Hazırlanacak bir yönetmelikle müzenin çalışmalarını takip ve kontrol eder.

p. Kulüp tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

r. Yürürlülükteki 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 14. maddesi ile Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Kanunu’na dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen Yürütme Birimi’ni görevlendirir. Yürütme Birimi’nde hizmetlerin gerektirdiği ve kulüp imkânlarının el verdiği oranda aşağıdaki görevliler bulunur:

 (1)- Genel Sekreter
 (2)- Sayman
 (3)- Kulüp doktoru ve sağlık personeli
 (4)- Tesis yöneticisi ve malzeme görevlisi
 (5)- Spor direktörü
 (6)- Genel kaptan
 (7)- Kaptan
 (8)- Teknik yönetici ve öğretici
 (9)- Yönetim Kurulu’nca istihdamı uygun görülen diğer personel.

s. Kulüp hizmetlerinin etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan (iştirakler dahil) bütün idari, mali ve teknik personelin sayılarını, görev ve yetkilerini belirleyen bir norm kadro yönetmeliği hazırlar ve uygulamaya koyar.

ş. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan yetki almadan, kulübün taşınmaz mal varlıklarını rehin ettiremez, üzerlerine ipotek koyduramaz, emsal kira bedeli ile kiraya verme hariç ayni hak tesis ettiremez.

t. Yıllık aidatını ödeyen üyelerin listesini 15 Ocak tarihine kadar Divan Başkanlık Kurulu ve Seçme ve Sicil Kurulu’na verir.

Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri

Madde 39.

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

a. Mevzuat uyarınca ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

b. Başkan adına yazışma işlerini yürütür. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar, toplantılara katılır ve kurulun raportörlük görevini yapar.

c. Kulübe üye olmak için başvuranlar hakkındaki istek kağıdını en geç 1 (bir) hafta içinde Seçme ve Sicil Kurulu’na gönderir. Seçme ve Sicil Kurulu’nca bildirilen inceleme neticesine göre Yönetim Kurulu’nca alınacak kararı gerekçeli olarak ilgiliye en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak bildirir.

d. Verilen disiplin cezalarını ilgili üyeye en geç 15 (on beş) gün içinde yazılı olarak bildirir.

e. Karar defterini tutar. Yönetim Kurulu kararlarını tarih ve numara sırası ile günü gününe boş yer kalmayacak biçimde bu deftere işler, Başkan ve üyelere imzalatır. Alınan kararların imzalanmasını sağlar.

f. Gelen ve giden evrak defterini tutturur. Gelen ve giden evrakı tarih ve numara sırası ile işletir. Gelen yazıların gereğinin yapılmasını, gidecek yazıların düzenlenmesini, yollanmasını, bunların suretlerinin ve gelen yazıların asıllarının ilgili dosyalara konmasını ve Genel Kurul toplantı tutanakları ile belgelerinin dosyalarında saklanmasını sağlar.

g. Müsabaka kayıt defterini tutturur. Kulübün faaliyet gösterdiği dallarda ve katılacağı müsabakalarda katılan sporcuların ad ve soyadlarını, alınan sonuçları, tarih sırası ile bu deftere ayrıntılı biçimde işletir.

h. Kulüp Yönetim Kurulu ve teknik kadro kayıt defterini tutturur.

 (1)- Kulüp Yönetim Kurulu’na seçilenlerin adlarını, soyadlarını, görevlerini; göreve seçilme ve görevin son bulma tarihlerini yazdırır.

 (2)- Teknik direktör, antrenör, menajer, monitör ve teknik yöneticilerin adları ve soyadları ile işe başlama ve işin son bulma tarihlerini deftere işletir.

Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri

Madde 40.

Sayman üye;

a. Profesyonel ve amatör spor dallarını, ilgili yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu adına yönetmek ve yönetimle bu dallar arasında bağlantı kurmak.

b. Bu dalların çalışma programlarını, uygulamalarını Yönetim Kurulu adına gözden geçirmek, izlemek ve her türlü ihtiyaçlarını Yönetim Kurulu’na aylık raporlarla sunmak.

c. Amatör spor dallarının sportif faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu’na ayda bir yazılı rapor vermek.

Profesyonel ve Amatör Spor Dallarından Ayrı Ayrı Sorumlu Olan Üyelerin Görev ve Yetkileri

Madde 41.

Profesyonel ve amatör spor dallarından sorumlu olan üyelerin görev ve yetkileri şunlardır:

a. Profesyonel ve amatör spor dallarını, ilgili yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulu adına yönetmek ve yönetimle bu dallar arasında bağlantı kurmak.

b. Bu dalların çalışma programlarını, uygulamalarını Yönetim Kurulu adına gözden geçirmek, izlemek ve her türlü ihtiyaçlarını Yönetim Kurulu’na aylık raporlarla sunmak.

c. Amatör spor dallarının sportif faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu’na ayda bir yazılı rapor vermek.

DENETİM KURULU

Denetim Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışmaları

Madde 42.

Denetim Kurulu, üyelikte en az 5 (beş) yılını doldurmuş ve bu süre zarfında disiplin cezası almamış; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler ve emsali dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan en az lisans seviyesinde mezun olmuş veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış, idari ve mali konularda uzmanlaşmış 1 (bir) başkan , 4 (dört) asıl ve 4(dört) yedek üyeden oluşur.Başkanın, asıl üyeler ile yedek üyelerin yarısının ve 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensubu olması zorunludur. Denetim Kurulu Başkanlığına aday olan üye, 4 (dört) asıl ve 4 (dört) yedek üyeden oluşan listesiyle Divan Başkanlık Kurulu başkanlığına başvuruda bulunur. Başvurunun ekinde başkan ve üyelerin özgeçmişleri yer alır. Denetim Kurulu başkanlığına yapılan başvuru sayısının 3 (üç)’ten fazla olması durumunda, Divan Kurulu yapacağı ön seçimle aday listesini 3 (üç)’e indirir. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla 3 (üç) yıl için seçilir. Denetim Kurulu’nun asıl üyeleri, ilk toplantılarında görev bölümü yapar. İçlerinden birini Yazman seçer ve bunu noter tasdikli karar defterine ilk madde olarak geçirirler; seçim sonuçları Yönetim Kurulu ve Divan Başkanlık Kurulu’na bir yazı ile bildirilir. Kuruldan çekilme veya başka nedenlerle boşalma oldukça yedek üyelerden biri Denetim Kurulu başkanı tarafından listedeki sıraya bakılmaksızın asıl üyeliğe getirilir.Gerekli olduğunda Denetim Kurulu Başkanı yedek üyelerini göreve çağırır.

Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 43.

Denetim Kurulu;

a. Kulübün, amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre 3 (üç) ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını, giderlerin bütçeye uygunluğunu kapsayacak şekilde bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.

b. Divan Kurulu toplantılarına katılır. İlgili döneme ilişkin denetim sonuçlarını ve bütçe uygulama sonuçlarını Divan Kurulu’na sunar ve soruları yanıtlar. Ayrıca kulübün kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketlerin üçer aylık özet faaliyet sonuçlarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar hakkında görüşlerini açıklar.

c. Bütçe dönemi sonunda düzenleyeceği raporu Genel Kurul’a sunar.

d. Kulübün doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği şirket ve kuruluşlarda, Kulüp Başkanı’nın onayı ile gerekli gördüğü her türlü denetim ve incelemeyi yapar.

e. Denetim Kurulu üyelerinin talebi üzerine; her türlü bilgi, belge ve kayıtların kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

f. Denetim görevi ile ilgili olarak kulüp organları ile kulüp dışı daire ve kurumlar ile yazışma yapar.

g. Gerekli gördüğü hallerde, Genel Kurul’u toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulu’ndan yazı ile ister ve Divan Kurulu’na bilgi verir.

h. Yapılan denetim sonucunda, kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya Genel Kurul’ca kabul edilmiş ve tüzük hükümlerine aykırı bütçe dışı borçlanmaların tespiti halinde, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışmaları

Madde 44.

Disiplin Kurulu, üyelikte en az 15 (on beş) yılını doldurmuş ve bu süre zarfında disiplin cezası almamış; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan en az lisans seviyesinde mezun olmuş veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber, bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olan 5 (beş) üyeden oluşur. Disiplin Kurulu Başkanlığına aday olan üye, 4 (dört) asıl ve 4 (dört) yedek üyeden oluşan listesiyle Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunur. Başvurunun ekinde başkan ve üyelerin özgeçmişleri yer alır. Listede yer alan asıl ve yedek üyelerin yarısı hukukçu olmak zorundadır. Disiplin Kurulu Başkanlığına yapılan başvuru sayısının 3 (üç)’ten fazla olması durumunda, Divan Kurulu yapacağı ön seçimle aday listesini 3 (üç)’e indirir. Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla 3 (üç) yıl için seçilir.

Disiplin Kurulu’nun asıl üyeleri, ilk toplantılarında görev bölümü yapar. İçlerinden birini Yazman seçer ve bunu karar defterine ilk madde olarak geçirirler; seçim sonuçları Yönetim Kurulu ve Divan Başkanlık Kurulu’na bir yazı ile bildirilir. Kuruldan çekilme veya başka nedenlerle boşalma oldukça (boşalan üye hukukçu ise yerine yine hukukçu olan) yedek üyelerden biri, Disiplin Kurulu başkanı tarafından listedeki sıraya bakılmaksızın asıl üyeliğe getirilir. Disiplin Kurulu en az 4 (dört) üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır.

Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 45.

Disiplin Kurulu, üyelerin disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarına ilişkin olarak bu tüzükte belirlenen usuller çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirir ve Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmak üzere karara bağlar.Faaliyetleri ile ilgili olarak Divan Başkanlık Kurulu’na yıllık rapor verir.

Disiplin Cezaları

Madde 46.

Uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a. Uyarma: Üyenin tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin kendisine yazı ile bildirilmesidir.

b. Kınama: Üyeye tutum ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c. Kesin çıkarma: Kulüp üyeliğinin devamlı olarak sona erdirilmesidir.

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlar

Madde 47.

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:

a. Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak, yetkisi olmadığı halde kulüp adına demeç vermek ve yayın yapmak.

b. Disiplin Kurulu’nun çağrılarına mazeretsiz olarak gelmemek. İstenilen bilgi ve belgeleri vermemek veya gerçek dışı beyanda bulunmak. Bu durumda Disiplin Kurulu doğrudan soruşturma açar ve soruşturmayı sonuçlandırır.

c. Kulüp tüzüğüne ve yönergelere aykırı davranmak, kulüp disiplinini bozmak, kulüp tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunmak.

d. Kulüp içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar göstermek.

e. Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek, seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde yapılmasını engelleyici söylem ve davranışlarda bulunmak.

f. Seçim listelerini tahrif etmek, kesmek, okunmaz hale getirmek, üyelerin serbestçe oy kullanmalarını engellemek, eleştiri sınırları dışında kulübü küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla BJK toplumuna zarar verecek faaliyetlerde bulunmak.

g. Sahte, yanıltıcı belgelerle üyelik başvurusunda bulunmak veya bu niteliklere haiz üyeleri kulübe takdim etmek.

h. Başkasına ait üye kimlik kartını kullanmak, taklit ve/veya tahrif etmek.

i. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri hariç, spor müsabakaları sırasında kulübün ceza almasına neden olan, yasalara aykırı eylem ve davranışlarda bulunmak.

j. Kulüp veya iştiraklerine çeşitli nedenlerden dolayı olan cari hesap borç bakiyelerini, yapılan ihtara rağmen, ihtarda belirtilen sürede ödememek.

Yukarıda sayılan tutum ve davranışlardan;

(a) ve (b) bentlerinde sayılan haller UYARMA,
(c), (d) ve (j) bentlerinde sayılan haller KINAMA,
(e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde sayılan haller ise KESİN ÇIKARMA

disiplin cezalarının uygulanmasını gerektirir.

Uyarma ve Kınama cezası alan üyelerin, başkaca bir ceza almamak kaydı ile 5 (beş) tam yıl geçtikten sonra, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurmak koşulu ile cezası Seçme ve Sicil Kurulu tarafından sicilinden silinir. İşbu maddede belirtilen cezaları alan üyeler, kulüp organlarında görev alamazlar.

k. k. Verilecek disiplin cezalarında hafifletici nedenlerin tespiti halinde duruma göre bir alt ceza uygulanabilir. Aynı cezayı gerektiren fiilin karardan sonra 5 (beş) yıl içinde tekrarlanması durumunda, bir üst ceza uygulanır.

Kovuşturma Süreci ve Sonuçları

Madde 48.

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlardan herhangi birinin tespiti halinde;

Kulüp organları veya olay hakkında ilgili üyeler Yönetim Kurulu aracılığıyla,

Yönetim Kurulu ise doğrudan Disiplin Kurulu’na başvurur.

Yönetim Kurulu kendisine gelen başvuruları, görüşü ile birlikte en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kurulu’na gönderir. Bu süre içinde gönderilmeyen başvurular, başvuru sahibinin doğrudan talebi üzerine Disiplin Kurulu’nca incelemeye alınır.

Disiplin Kurulu kendisine intikal eden bir şikâyet başvurusunu en geç 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlar. Varsa tanıkları dinleyerek taraflardan veya kulüp organlarından talep ettiği bilgi ve belgeleri inceleyerek en geç 60 (altmış) gün içinde soruşturmayı tamamlar ve kararını açıklar. Gerekli olduğu takdirde bir kereye mahsus olmak üzere Disiplin Kurulu Başkanı’nın yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafında 30 (otuz) günlük ek süre verilir. Normal süre veya ek süre içinde soruşturmayı tamamlayıp kararını açıklamayan Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri bir sonraki dönemde kulüp organlarına aday olamazlar.

Geçici çıkarma veya çıkarma cezalarını gerektiren bir taleple disiplin kuruluna sevk edilenler hakkında tahkikatın her safhasında tedbir kararı alır ve bu kararların uygulanmasını Yönetim Kurulu’ndan talep eder.

a. a. Savunması alınmadan, hiçbir üye hakkında disiplin cezası uygulanmaz. Disiplin Kurulu, kendisine verilen süre içinde savunmasını yapmayan üye hakkında soruşturma dosyasındaki kanıtlara göre karar verir. Disiplin Kurulu tarafından verilen karar; siciline işlenmek üzere Seçme ve Sicil Kurulu’na ve ilgili üyeye en geç 15 (on beş) gün içinde bildirilmek üzere Yönetim Kurulu’na gönderilir.

b. b. Kesin çıkarma cezalarına karşı ilgili üye, kararın tebliğinden itibaren 1(bir) ay içinde Yönetim Kurulu’na başvurarak Genel Kurul’dan, kendisi hakkında verilen kesin çıkarma cezasının bir kez daha Disiplin Kurulu’nca gözden geçirilmesini talep edebilir. Genel Kurul, talebi reddedebilir. Bu takdirde disiplin cezası kesinleşir. Veya bir kere daha görüşülmesi için dosyayı Disiplin Kurulu’na iade edebilir. Disiplin Kurulu’nun verdiği kararda ısrar etmesi halinde, dosya aynı usulle Genel Kurul’a gelir. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

c. c. Kesinleşmemiş olsa da kesin ihraç cezası almış olanlar üyelik haklarını kullanamazlar,görevleri varsa, istifa etmiş sayılırlar.

d. d. Bir disiplin cezası uygulanmasını gerektiren ve bu tüzüğün 46. maddesinde belirtilen eylemlerden;

  1. (a), (b) ve (i) bentlerinde sayılanlar oluş tarihinden İtibaren 6 (altı) ay,
  2. (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerinde sayılan eylemler, öğrenilme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl, oluş tarihinden itibaren ise 2 (iki) yıl içinde;herhangi bir disiplin kovuşturmasına konu edilmediği takdirde, disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar

SEÇME VE SİCİL KURULU

Seçme ve Sicil Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışmaları

Madde 49.

Seçme ve Sicil Kurulu, üyelikte en az 15 (on beş) yılını doldurmuş 5 (beş) üyeden oluşur. Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına aday olan üye, 4 (dört) asıl ve 4 (dört) yedek üyeden oluşan listesiyle Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunur. Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına yapılan başvuru sayısının 3 (üç)’ten fazla olması durumunda, Divan Kurulu yapacağı seçimle adayları 3 (üç)’e indirir. Seçme ve Sicil Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla 3 (üç) yıl için seçilir. Seçme ve Sicil Kurulu’nun asıl üyeleri, ilk toplantılarında görev bölümü yapar. İçlerinden birini Yazman seçer ve bunu karar defterine ilk madde olarak geçirirler; seçim sonuçları Yönetim Kurulu ve Divan Başkanlık Kurulu’na bir yazı ile bildirilir. Kuruldan çekilme veya başka nedenlerle boşalma oldukça yedek üyelerden biri Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı tarafından listedeki sıraya bakılmaksızın asıl üyeliğe getirilir.

Seçme ve Sicil Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 50.

Seçme ve Sicil Kurulu;

a. Üye olmak için kulübe başvuran kişinin dosyası Yönetim Kurulu’ndan geldiğinde, kurul önce aday hakkında bir şikayet olup olmadığını, adayın önceden kulüp üyeliğinden kendi isteğiyle çıkmış veya çıkarılmış olup olmadığını, kanuna ve tüzüğe göre üyeliğe alınmasında bir sakınca bulunup bulunmadığını inceler. Gerekirse adayla doğrudan sözlü görüşme yapabilir. Kurulca alınan kararlar gerekçeli olup, Yönetim Kurulu’nca verilecek karara esas teşkil etmek üzere, başvuran kişinin üyeliğe kabulünün uygun olduğu veya talebin reddi gerektiği şeklindeki görüşünü bir yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirir. Üyelik başvurularını Madde 10, (b)’e göre askıya çıkartır.

b. Yönetim Kurulu’nca bildirilen üyeliğe kabul kararını üye kayıt defterine işler.

c. Her yıl 31 Aralık itibariyle kulüp üyeliğinde 25 (yirmibeş) yılını doldurmuş üyelerin listesini hazırlar Divan Başkanlık Kurulu’na ve Yönetim Kurulu’na bildirir.

d. Her yıl 31 Aralık itibariyle, geçmişte Kulüp Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Disiplin Kurulu Başkanlığı, Denetim Kurulu Başkanlığı veya Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı yapmış ve aynı zamanda kulüp üyeliğinde 10 (on) yılını doldurmuş üyelerin listesini hazırlar; Divan Başkanlık Kurulu’na ve Yönetim Kurulu’na bildirir.

e. Üye aidat kayıtlarını inceleyerek yıllık aidatını ödeyen ve Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelere verilmek üzere giriş kartları ile ad ve soyadları, kulüp sicil numarası yazılı ve hizalarında imza etmelerine elverişli sütun bulunan listeleri hazırlar; listeleri Genel Kurul birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Divan Kurulu Başkanlığına teslim eder.

f. Geçmiş yıllardan aidat borcu olan üyelerin borç miktarları ile tüzüğün 10. maddesinin (j) fıkrası uyarınca üyelikleri sona erecek üyelerin listelerini her yıl aralık ayında, Divan Kurulu ile Yönetim Kurulu Başkanlıklarına verir.

g. Genel Kurul katılım listesini hazırlar ve Genel Kurul toplantılarının hazırlık çalışmalarını Divan Başkanlık Kurulu ile birlikte yürütür.

h. Disiplin Kurulu’nca verilen cezaları üyelerin siciline işler.

i. Yönetim Kurulu kararı ile yasal engeli bulunduğu veya daha sonra ortaya çıktığı için kaydı silinen üyelerin ve kendi isteği ile ayrılan üyelerin kaydını siler.

j. Kulüp üyeliğinde 25 (yirmi beş) ve 50 (elli) yılını doldurmuş olan üyelerin listelerini ocak ayında Yönetim Kurulu Başkanlığına verir.

k. Organlara aday olanların veya seçilenlerin, seçilme niteliklerine sahip olup olmadıklarını inceler ve sonuçlarını Divan Başkanlık Kurulu’na bildirir.

l. Faaliyetleri ile ilgili olarak Divan Başkanlık Kurulu’na yıllık rapor verir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SOSYAL TESİSLER

Kuruluş Amacı

Madde 51.

Sosyal tesisler, kulüp üyeleri, sporcuları ve onların yakınlarına sosyal olanaklar sağlamak, birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacı ile kurulmuş tesislerdir.

Tesislerin İşletilmesi

Madde 52.

Sosyal tesisler, kulübün çıkarları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile devir ve ciro hakkı olmaksızın işletilmek üzere kiraya verilebilir. Sosyal tesislerin kulüp tarafından işletilmesi veya kiralanması halinde üyelerin bu tesislerden yararlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Divan Kurulu’nca onaylanan bir yönetmelikle belirlenir.

Tesislerden Yararlanma

Madde 53.

Sosyal tesislerden yararlanmak isteyen üyeler, katılım ücreti ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler. Katılım ücreti ve yıllık ödenti tutarı, her yıl Divan Kurulu’nun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

PARASAL HÜKÜMLER

Bütçe

Madde 54.

Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak her yıl yapılacak İdari ve Mali Genel Kurul’a sunulur. Genel Kurul tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanan yıllık bütçe, bu tüzüğe göre ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, Başkan ve Sayman tarafından yürütülür.

Bütçe, 1 Ocak’tan başlayıp 31 Aralık günü mesai bitimine kadar 1 (bir) yıl için geçerlidir. Yönetim Kurulu yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 1/12’si kadar (sözleşmeli işlemler hariç) harcama yapabilir.

a. Bütçe, kulüp tarafından kontrol edilen şirketleri de kapsayacak şekilde konsolide olarak hazırlanır. Bütçede, kulübün ve kontrol ettiği her bir şirketin beklenen nakit giriş ve çıkışları ile nakit fazlası veya nakit gereksinimi ayrı ayrı belirtilir. Gerek kulübün ve gerekse de kontrol ettiği şirketlerin nakit gereksinimi olması durumunda, finansman kaynağı belirtilir. Bütçe, nakit giriş ve çıkışları; spor dalları itibariyle ve sporcu lisans bedelleri ve ücretleri; teknik heyet ücretleri ve personel ücretleri kalem kalem görülecek şekilde detaylı olarak hazırlanır. Toplam borçlanma gereksinimi ve ilave borç yükü de dâhil olmak üzere öngörülen finansman giderleri ayrı bir başlık olarak gösterilir.

Yönetim Kurulu; daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe dışında gereksinim duyulması halinde kabul edilen bütçenin %10’u oranında ayrıca borçlanabilir, %10’u aşan miktar için ise ancak Genel Kurul’un onayını alarak borçlanabilir. Bu hükme aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumludur.

b. Kulübün ve kontrol ettiği şirketlerin tahakkuk etmiş vergi, resim, harç ve SGK primleri zamanında ödenir.

Yürürlükteki yasalar uyarınca ödenmesi gereken vergi, resim, harç, SGK primleri gibi kamu alacaklarının zamanında ödenmemesinden kaynaklanan ve kulüp adına tahakkuk eden ceza, gecikme faizi vs. gibi giderleri, kamu alacaklarını zamanında ödememiş olan Yönetim Kurulları tazmin ve ödemekle yükümlüdürler. Kulübün kaynakları sınırlı olduğunda, basiret gösterip insiyatif kullanarak öncelikle sporcu ve/veya diğer sözleşmelerin ödemelerini yapmayı tercih eden Yönetim Kurulu, bunları yapılacak ilk İdari ve Mali Genel Kurul’un bilgisine sunmak zorundadır.

c. Yönetim Kurulu, gereksinim olduğu takdirde bütçenin bölümleri ve maddeleri arasında aktarma yapabilir; yeni bölümler ve maddeler açabilir ve nedenleri hakkında üçer aylık devrelerde toplanan Divan Kurulu’na bilgi verir. Ayrıca, bu nedenleri Genel Kurul’a vereceği raporunda da belirtir.

d. Bütçe hazırlanırken kanun, tüzük ve yönetmeliklerin belirttiği şekilde kulübün amatör spor dallarına uygun miktarda, ayrıca Divan Kurulu harcamaları için belirli bir ödenek ayrılması ve verilmesi zorunludur.

Ek Bütçe

Madde 55.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kabul edilen yıllık bütçe ve bunun % 10’u oranında fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni ihtiyaçları karşılamak için borçlanmayı öngören bir öneri hazırlayarak, Genel Kurul’u bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulu bu toplantı öncesinde ek bütçe önerisi ve gerekçesini hazırlayarak toplantıdan 15 (on beş) gün önce isteyen üyeye vermek üzere kulüp merkezinde hazır bulundurur ve kulübün resmi internet sitesinde açıklar.

Kayıt Düzeni

Madde 56.

Kayıt düzeni ve tutulacak defterler ile ilgili her türlü işlemler, dernekler yasasına dayanılarak İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan Dernekler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

a. Kulüp için yapılacak her türlü ödemeler yasal alındı belgesi, çek veya nakit ile yapılır. Kulüp kasasında ihtiyaçtan fazla nakit veya çek bulundurulamaz. Yönetim Kurulu hiçbir şekilde kulübün taşınmaz malları üzerinde rehin ve ipotek tesis ettiremez.

b. Kulübün her türlü mali işleri, kulübün tüm gelir ve giderleri, belgelere dayandırılır ve süresinde yasal defterlere kaydedilir. Ödeme ve mahsup fişlerinde Sayman üye ile Kulüp Başkanı veya Başkan adına yetkili bulunan kişinin imzalarının bulunması gereklidir. İş avansları, Yönetim Kurulu kararı ile verilir ve en geç 10 (on) gün içinde kapatılır. Aldığı avansı kapatmayan kişiye, ikinci bir avans verilmez. Tüzüğün bu bölümündeki hükümlere uymadan yapılan harcamalardan, işlem fişlerinde imzaları bulunanlar ortaklaşa ve zincirleme sorumludurlar ve tazmin etmek zorundadırlar.

c. Spor Genel Müdürlüğü ve ona bağlı spor kuruluşlarından ve her türlü spor yarışmalarından alınan paranın tamamı kayda geçirilir. Her ne şekilde olursa olsun sağlanan gelirlerin bankadaki kulüp hesabına yatırılması gerekir. Ancak bundan sonra harcama yapılabilir. Yalnız İstanbul dışında yapılacak maçlardan elde edilecek gelirlerin, zorunlu harcamalar dışında dönüşte bankadaki kulüp hesabına yatırılması ve yapılan harcamaların dökümünün derhal deftere işlenmesi zorunludur.

d. Yönetim Kurulu yukarıdaki hükümlerle, bunların dışında kalan parasal konularla ilgili yönetmelikler yapar. Yönetmelik, Divan Kurulu’nun onayı alındıktan sonra yürürlüğe girer.

Kulübün Gelirleri

Madde 57.

Kulübün gelirleri;

a. Üye giriş ücreti ve yıllık aidatları,

b. Genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağışlar ve yardımlarla anlaşmalı ödemelerden doğan haklar,

c. Müsabakalardan doğan gelirler,

d. İlgili Bakanlıklar ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünden ve federasyonlardan alınacak yardımlar ve diğer gelirler,

e. Düzenlenecek oyunlar, balo, piyango ve benzeri gelirler (Bu hesaplarda gelir ve giderlerin ayrı ayrı gösterilmesi zorunludur),

f. Devletten, özel ve katma bütçeli idarelerden sağlanacak gelirler,

g. Kulüp mal varlığından elde edilen gelirler,

h. Sponsorlardan elde edilecek gelirler ve lisans gelirleri,

i. Kulübün ortağı olduğu şirketlerden elde edilecek gelirler,

j. Reklam gelirleri,

k. Her çeşit isim hakkı ve patent gelirleri,

l. Diğer gelirlerden

oluşur.

Gelecek Yıllara Ait Gelirler

Madde 58.

Yönetim Kurulu, gelir sağlayıcı anlaşmalar görev sürelerinden uzun olsa bile bu gelirleri, Genel Kurul tarafından kabul edilen bütçeye uygun olarak harcayabilir.


ALTINCI BÖLÜM

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

Yönetmelikler

Madde 59.

Tüm organların hazırlayacağı yönetmelik taslakları; Yönetim Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra, Divan Kurulu’nca aynen veya değiştirilerek onaylanır ve yürürlüğe konur.

Göreve Başlama

Madde 60.

Kulüp organlarında görev alanlar, kendilerine durumun bildirildiği günü izleyen 7 (yedi) gün içinde yapılacak toplantıda bulunmak zorundadırlar. Bir üye birden fazla organa aday olamaz ve birden fazla organda görev alamaz.

Devir-Teslim

Madde 61.

Tüm organlar, seçim süreleri sonunda veya dağılma halinde devir teslim işlemi yaparak durumu bir tutanakla değerlendirip karar defterine geçirirler.

Mal Bildirimi

Madde 62.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Bakanlar Kurulu’nun 12.03.1992 tarih ve 2737 sayılı kararı ile kamu yararına dernek kabul edildiğinden, 19.04.1990 tarihli 3628 no’lu kanun gereği, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, göreve başladıklarında ve görevleri bitiminde ve varlıklarındaki değişmelerde en geç 1 (bir) ay içinde İçişleri Bakanlığına mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

Tüzük Değişiklikleri

Madde 63.

Tüzük değişikliği, Olağanüstü Genel Kurul’da bulunması gereken toplantı çoğunluğu olması koşuluyla, oylamaya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla yapılır.

Üyelikten Çıkarılmanın Sonuçları

Madde 64.

Kulüp üyeliğini disiplin cezası nedeniyle kaybeden kişi tekrar üyeliğe alınmayacağı gibi, kendisine kulüp bünyesinde sürekli ya da geçici, paralı veya parasız görev de verilmez. Bu durumda olanlar varsa, görevleri kendiliğinden hükümsüz ve geçersiz sayılır.

Geçersiz Sayılacak Uygulamalar

Madde 65.

Organların, Dernekler Kanunu ile bu tüzükte açıkça belirtilmiş olan görev ve yetkileri dışında alacakları ve yapacakları uygulamalar, ayrıca karar almaya gerek kalmadan hükümsüz ve geçersiz sayılır.

Derneğin (Kulübün) Feshi

Madde 66.

Genel Kurul, kulübün feshine Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün katıldığı toplantıda karar verir. Bu toplantıda aranan çoğunluk sağlanmazsa üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, konu görüşülüp hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karara bağlanır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Fesih kararı üzerine kulübün taşınır ve taşınmaz bütün malları, alacakları ve borçları Kabataş Erkek Lisesi’ne devir olunur.

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 67.

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Yasası ile Gençlik ve Spor Kulüpleri ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 68.

Dernekler Yasası’na uygun olarak hazırlanan tüzük değişikliği, Olağanüstü Tüzük Değişikliği Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1.

Seçme ve Sicil Kurulu 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 25 yılını doldurmuş olan üyelerin listesini 15 Haziran 2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu’na ve Divan Kurulu Başkanlığına sunar ve bu üyelerin Divan Kurulu üyeliği bu tarih itibariyle başlar.

Geçici Madde 2.

İşbu tüzüğün 54/b maddesi, 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Geçici Madde 3.

Bir kereye mahsus olmak üzere; Daha önce üyelikten çıkarma kararı verilmiş olan üyeler işbu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yeniden üyelik başvurusunda bulunduklarında giriş ücreti ve yıllık aidatı ödedikten ve üyeliğe kabul edildikleri takdirde geçmişte geçen üyelik süreleri ilave edilmek suretiyle eski üyelik sicil numarasını alarak üyelik hak ve yükümlülüklerinden faydalanabilirler. Ancak bir yıl beklemek koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Geçici Madde 4.

Yıllık aidatını art arda 3 (üç) yıl ödememesi sebebiyle Tüzüğün 10/k maddesi uyarınca üyelik kaydı kendiliğinden sona ermiş, Seçme ve Sicil Kurulunca da üyelik kaydı silinmiş olan üyelerin, işbu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2018 tarihine kadar yeniden üyelik başvurusunda bulunmaları, geçerli olan giriş ücreti ve 2018 yılına ait yıllık aidatını ödemeleri ve üyeliğe yeniden kabul edildikleri takdirde geçmişten gelen üyelik süreleri ilave edilmek suretiyle eski üyelik sicil numarasını alarak üyelik hak ve yükümlülüklerinden faydalanabilirler. Ancak bir yıl beklemek koşuluyla genel kurula katılabilirler.

Geçici Madde 5.

15.09.2018 tarihli Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısında kaldırılmasına karar verilen Tüzüğün 31/g maddesi uyarınca daha önce divan kurulu üyeliği kendiliğinden düşmüş sayılan üyelerin divan kurulu üyelikleri kaldığı yerden devam eder.

Geçici Madde 6.

İşbu tüzüğün 35. Maddesinde yönetim kurulu üye sayısı ile ilgili olarak yapılan değişiklik, 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.Biri beni aldatırsa yazıklar olsun ona; iki kez aldatırsa yazıklar olsun bana

Bilmek istiyorsan bilmediğine inanmalısın

11 Aralık Perşembe Fulya Davası


Etiketler: